Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

Hoàng Việt - Bàn về 1,5 tỷ đô la ODA Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam

Hoàng Việt - Bàn về 1,5 tỷ đô la ODA Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam Hoàng Việt
Bài viết được gửi lên Dân Luận dưới dạng phản hồi bài "Nhật viện trợ 1,5 tỷ USD cho Việt Nam trong năm tài khóa 2009 (ATP)", chúng tôi xin được tách riêng để giới thiệu tới độc giả. Tựa đề do Ban Biên Tập Dân Luận đặt...