Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

c) DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 30)


Số lượng người ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 vượt qua con số một vạn
Cùng bạn đọc yêu quý!
Sau khi biết rõ một người có nick Bần Cố Nông đã tạo một địa chỉ email và gửi đến địa chỉ kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com một danh sách “ma” gồm 22 tên người giả mạo, mà người lập danh sách không phát hiện ra nên vẫn công bố lên bảng Danh sách đợt 25 và bị ông/bà Bần Cố Nông vạch ra trên Facebook, chúng tôi đã bày tỏ quan điểm của mình trong bài “Sự bỉ ổi này thuộc về ai”, nói rõ đây chẳng phải là một cách thử thách “sự trung thực” (?) của Nhóm Kiến nghị, trái lại chỉ là một trò gài bẫy với động cơ không trong sáng mà thôi. Chúng tôi không quan niệm việc làm trên là một “hành vi dân chủ”, hoặc một sự “tập dượt dân chủ”, vì dân chủ thì có thể khác ý kiến nhau, thậm chí đối lập nhau như nước với lửa, nhưng tuyệt không thể dùng thủ đoạn chống phá triệt hạ người khác bằng mọi kiểu để giành thắng lợi cho quan điểm của mình. Vì thế, chúng tôi đã lặng thinh trước một vài ý kiến phản bác lại bài viết của BVN.
Tuy nhiên, trong bộ phận biên tập thu nạp danh sách, chúng tôi cũng đã nghiêm túc kiểm điểm lại phương pháp xem xét, thanh lọc các thư từ ghi tên người gửi tới và nhận ra mình vẫn còn những sơ suất. Và về phương diện này cũng phải xin cám ơn việc làm của người ký tên Bần Cố Nông đã có tác dụng khách quan giúp nâng cao thêm tinh thần cảnh giác vốn chưa đầy đủ của chúng tôi.
Phải nói rằng tuyệt đại đa số những người ghi danh vào Kiến nghị 72 đều là những người thành tâm muốn đóng góp một tiếng nói làm cho bản Kiến nghị có thêm trọng lượng, khả dĩ tác động được đến dư luận công chúng, buộc Ban soạn thảo Hiến pháp của Quốc hội Việt Nam phải cân nhắc 7 điểm cốt yếu mà Kiến nghị 72 đề ra, nhằm góp phần giúp họ hoàn thiện việc sửa đổi Hiến pháp 1992 để việc này không trở thành hình thức. Nhiều thư gửi đến chúng tôi là những danh sách có chữ ký trực tiếp, nhất là danh sách của bà con nông dân các địa phương. Nhưng trong số các thư cá nhân cá biệt cũng có người gửi danh tính đến vài ba lần (do tâm lý sợ thư bị thất lạc), nên Danh sách đưa lên không  tránh khỏi bị trùng, mặc dù mỗi lần đưa lên là một lần rà soát. Có người sau khi ký một thời gian vì những lý do riêng lại xin rút. Lực lượng biên tập kỹ thuật vốn quá mỏng nên cũng không thể rút ngay mà phải chờ từng đợt. Vì thế, lần này, nhân công bố Danh sách đợt 26, chúng tôi đã duyệt lại một lượt khá triệt để từ đầu đến cuối để khỏi phụ lòng bạn đọc xa gần, dẫu vẫn không dám đoan chắc là đã hoàn toàn hết trùng. Danh sách ma 22 người của ông/bà Bần Cố Nông đương nhiên cũng được loại bỏ trong đợt công bố lần này. Rất mong đồng bào cân nhắc kỹ lợi ích sống còn của Nhân dân và Đất nước trong việc sửa đổi một cách thực chất Hiến pháp 1992 và tiếp tục gửi danh sách đến chúng tôi theo địa chỉ: kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com.
Bauxite Việt Nam
Để ký tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉ kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có) và địa chỉ.
Danh sách dưới đây đã được rà soát để loại bỏ trùng tên.
Bauxite Việt Nam
TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 25

Đợt 26
9932. Lê Văn Tuyển, công dân, Hưng Yên
9933. Nguyễn Thị Tính, công dân, Hưng Yên
9934. Lê Văn Hiếu, công dân, Hưng Yên
9935. Phan Thị Hiện, công dân, Hưng Yên
9936. Lê Văn Hoàn, công dân, Hưng Yên
9937. Lê Văn Hào, công dân, Hưng Yên
9938. Nguyễn Thị Lụa, công dân, Hưng Yên
9939. Đàm Thị Kẹo, công dân, Hưng Yên
9940. Trịnh Văn Lý, công dân, Hưng Yên
9941. Trịnh Văn Liêm, công dân, Hưng Yên
9942. Trịnh Thị Uyển, công dân, Hưng Yên
9943. Trịnh Thị Thúy, công dân, Hưng Yên
9944. Đàm Hữu Thạnh, công dân, Hưng Yên
9945. Tô Thị Mây, công dân, Hưng Yên
9946. Lê Văn Thọ, công dân, Hưng Yên
9947. Đàm Thị Nhuận, công dân, Hưng Yên
9948. Lê Văn Nguyện, công dân, Hưng Yên
9949. Lê Thị Nguyệt, công dân, Hưng Yên
9950. Lê Thị Ngọc, công dân, Hưng Yên
9951. Lê Thị Ngà, công dân, Hưng Yên
9952. Đỗ Thị Kim Oanh, công dân, Hưng Yên
9953. Đỗ Văn Nhiều, công dân, Hưng Yên
9954. Chu Thị Lan, công dân, Hưng Yên
9955. Hoàng Minh Tuấn, công dân, Hưng Yên
9956. Đỗ Văn Nhiều, công dân, Hưng Yên
9957. Cao Thị Hoa, công dân, Hưng Yên
9958. Ngô Văn Khoát, công dân, Hưng Yên
9959. Hoàng Văn Đoài, công dân, Hưng Yên
9960. Trịnh Thị Hiên, công dân, Hưng Yên
9961. Hoàng Anh Hiền, công dân, Hưng Yên
9962. Hoàng Lan Hương, công dân, Hưng Yên
9963. Nguyễn Thị Nhật, công dân, Hưng Yên
9964. Ngô Thị Dinh, công dân, Hưng Yên
9965. Lê Đức Nam, công dân, Hưng Yên
9966. Đàm Thị Thúy, công dân, Hưng Yên
9967. Đỗ Minh Hoạt, công dân, Hưng Yên
9968. Ngô Văn Giống, công dân, Hưng Yên
9969. Ngô Văn Doanh, công dân, Hưng Yên
9970. Ngô Thị Điều, công dân, Hưng Yên
9971. Đỗ Thị Lan, công dân, Hưng Yên
9972. Đỗ Thị Huệ, công dân, Hưng Yên
9973. Đỗ Thị Lý, công dân, Hưng Yên
9974. Nguyễn Thị Huế, công dân, Hưng Yên
9975. Ngô Thị Trại, công dân, Hưng Yên
9976. Nguyễn Huy Chức, công dân, Hưng Yên
9977. Lê Thị Uyến, công dân, Hưng Yên
9978. Trương Thị Toan, công dân, Hưng Yên
9979. Ngô Thị Lộc, công dân, Hưng Yên
9980. Nguyễn Hữu Nam, công dân, Hưng Yên
9981. Nguyễn Thu Hương, công dân, Hưng Yên
9982. Ngô Thị Hiên, công dân, Hưng Yên
9983. Đỗ Thị Minh, công dân, Hưng Yên
9984. Ngô Hồng Điệp, công dân, Hưng Yên
9985. Ngô Tất Thắng, công dân, Hưng Yên
9986. Ngô Thị Hồng Duyên, công dân, Hưng Yên
9987. Đỗ Thị Thanh Hà, công dân, Hưng Yên
9988. Nguyễn Mạnh Dũng, công dân, Hưng Yên
9989. Ngô Thị Nhiệm, công dân, Hưng Yên
9990. Nguyễn Tiện Lượng, công dân, Hưng Yên
9991. Nguyễn Mạnh Tiệp, công dân, Hưng Yên
9992. Nguyễn Ngọc Ánh, công dân, Hưng Yên
9993. Lê Thị Hu, công dân, Hưng Yên
9994. Phan Văn Hà, công dân, Hưng Yên
9995. Lê Thị Thảo, công dân, Hưng Yên
9996. Phan Văn Trường, công dân, Hưng Yên
9997. Nguyễn Văn Khao, công dân, Hưng Yên
9998. Phạm Thị Oanh, công dân, Hưng Yên
9999. Nguyễn Văn Khiêm, công dân, Hưng Yên
10000. Lê Thị Thu Thủy, công dân, Hưng Yên
10001. Nguyễn Ngọc Nghiêm, công dân, Hưng Yên
10002. Đàm Văn Phương, công dân, Hưng Yên
10003. Phan Thị Hải, công dân, Hưng Yên
10004. Đàm Thị Ánh, công dân, Hưng Yên
10005. Đàm Thị Nguyệt, công dân, Hưng Yên
10006. Đàm Văn Đảng, công dân, Hưng Yên
10007. Phan Thị Xuân, công dân, Hưng Yên
10008. Đàm Văn Đương, công dân, Hưng Yên
10009. Đàm văn Dương, công dân, Hưng Yên
10010. Đàm Văn Oánh, công dân, Hưng Yên
10011. Lê Văn Toan, công dân, Hưng Yên
10012. Phan Thị Lan, công dân, Hưng Yên
10013. Lê Văn Luyện, công dân, Hưng Yên
10014. Lê Thị Lụa, công dân, Hưng Yên
10015. Đàm Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên
10016. Đàm Văn Cường, công dân, Hưng Yên
10017. Lý Thị Mỹ Phượng, công dân, Hưng Yên
10018. Nguyễn Thị Ngoan, công dân, Hưng Yên
10019. Đàm Văn Lợi, công dân, Hưng Yên
10020. Đàm Văn Dậu, công dân, Hưng Yên
10021. Phan Thị Thu, công dân, Hưng Yên
10022. Lê Thị Hường, công dân, Hưng Yên
10023. Đàm Văn Tường, công dân, Hưng Yên
10024. Đàm Quang Duy, công dân, Hưng Yên
10025. Phan Văn Hoan, công dân, Hưng Yên
10026. Trịnh Thị Huệ, công dân, Hưng Yên
10027. Lê Văn Tiến, công dân, Hưng Yên
10028. Nguyễn Thị Thậm, công dân, Hưng Yên
10029. Phan Ngọc Uyển, công dân, Hưng Yên
10030. Phan Văn Nghiêm, công dân, Hưng Yên
10031. Ngô Thị Ánh, công dân, Hưng Yên
10032. Phan Văn Át, công dân, Hưng Yên
10033. Lê Thị Kiên, công dân, Hưng Yên
10034. Phan Thị Nhung, công dân, Hưng Yên
10035. Phan Thị Định, công dân, Hưng Yên
10036. Phan Văn Doãn, công dân, Hưng Yên
10037. Phan Huy Khôi, công dân, Hưng Yên
10038. Phan Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên
10039. Phan Văn Chiến, công dân, Hưng Yên
10040. Đàm Văn Khang, công dân, Hưng Yên
10041. Đỗ Thị Cúc, công dân, Hưng Yên
10042. Vũ Văn Ân, công dân, Hưng Yên
10043. Vũ Văn Phú, công dân, Hưng Yên
10044. Vũ Thị Quý, công dân, Hưng Yên
10045. Vũ Thị Toán, công dân, Hưng Yên
10046. Vũ Văn Phóng, công dân, Hưng Yên
10047. Vũ Văn Tính, công dân, Hưng Yên
10048. Nguyễn Thị Tho, công dân, Hưng Yên
10049. Đàm Thị Tuyết, công dân, Hưng Yên
10050. Nguyễn Thị Phương, công dân, Hưng Yên
10051. Phan Nhật Huy, công dân, Hưng Yên
10052. Đào Thị Hương, công dân, Hưng Yên
10053. Lê Thị Sốt, công dân, Hưng Yên
10054. Phan Thanh Tâm, công dân, Hưng Yên
10055. Phan Ngọc Liên, công dân, Hưng Yên
10056. Phan Văn Nhuận, công dân, Hưng Yên
10057. Lê Văn Đoàn, công dân, Hưng Yên
10058. Nguyễn Văn Luận, công dân, Hưng Yên
10059. Nguyễn Văn Vụ, công dân, Hưng Yên
10060. Nguyễn Văn Bào, công dân, Hưng Yên
10061. Đàm Thị Giang, công dân, Hưng Yên
10062. Phan Văn Thắng, công dân, Hưng Yên
10063. Phan Thị Sâm, công dân, Hưng Yên
10064. Phan Văn Thanh, công dân, Hưng Yên
10065. Phan Xuân Thi, công dân, Hưng Yên
10066. Lê Thị Chanh, công dân, Hưng Yên
10067. Phan Thị Nụ, công dân, Hưng Yên
10068. Lê Văn Điền, công dân, Hưng Yên
10069. Lê Văn Tân, công dân, Hưng Yên
10070. Nguyễn Thị Gái, công dân, Hưng Yên
10071. Phan Ngọc Huynh, công dân, Hưng Yên
10072. Đỗ Thị Hoài, công dân, Hưng Yên
10073. Phan Ngọc Hưng, công dân, Hưng Yên
10074. Tạ Thị Hoa, công dân, Hưng Yên
10075. Phan Thị Thu Hiền, công dân, Hưng Yên
10076. Phan Thị Khánh Ly, công dân, Hưng Yên
10077. Phan Ngọc Hân, công dân, Hưng Yên
10078. Lê Văn Nghiệp, công dân, Hưng Yên
10079. Lê Thị Mười, công dân, Hưng Yên
10080. Lê Thị Lương, công dân, Hưng Yên
10081. Đăng Văn Phú, công dân, Hưng Yên
10082. Lê Thị Phương, công dân, Hưng Yên
10083. Đặng Văn Định, công dân, Hưng Yên
10084. Phan Thị Nữ, công dân, Hưng Yên
10085. Đặng Văn Tiến, công dân, Hưng Yên
10086. Đào Thị Chương, công dân, Hưng Yên
10087. Nguyễn Hải Tấn, công dân, Hưng Yên
10088. Nguyễn Thị Xíu, công dân, Hưng Yên
10089. Nguyễn Văn Chiến, công dân, Hưng Yên
10090. Nguyễn Thị Thực, công dân, Hưng Yên
10091. Lê Thị Thân, công dân, Hưng Yên
10092. Lê Văn Thắng, công dân, Hưng Yên
10093. Lê Văn Dương, công dân, Hưng Yên
10094. Đặng Văn Thân, công dân, Hưng Yên
10095. Đặng Văn Khương, công dân, Hưng Yên
10096. Lê Xuân Trường, công dân, Hưng Yên
10097. Liêm Út, công dân, Hưng Yên
10098. Đăn Văn Ngôn, công dân, Hưng Yên
10099. Đặng Thị Nhàn, công dân, Hưng Yên
10100. Đặng Minh Mạng, công dân, Hưng Yên
10101. Phan Thị Hồng Tuýt, công dân, Hưng Yên
10102. Trịnh Thị Hân, công dân, Hưng Yên
10103. Đặng Thị, công dân, Hưng Yên
10104. Lô Tuấn Linh, công dân, Hưng Yên
10105. Đặng Văn Khỏe, công dân, Hưng Yên
10106. Nguyễn Thị Thơm, công dân, Hưng Yên
10107. Đàm Thị Chung, công dân, Hưng Yên
10108. Lê Thị Duyên, công dân, Hưng Yên
10109. Phan Văn Mười, công dân, Hưng Yên
10110. Nguyễn Thị Thu, công dân, Hưng Yên
10111. Lê Văn Triều, công dân, Hưng Yên
10112. Lê Thị Quyên, công dân, Hưng Yên
10113. Lê Hào, công dân, Hưng Yên
10114. Lê Anh, công dân, Hưng Yên
10115. Lê Quang, công dân, Hưng Yên
10116. Lê Văn Lực, công dân, Hưng Yên
10117. Nguyễn Thị Vượng, công dân, Hưng Yên
10118. Lê Thành Đô, công dân, Hưng Yên
10119. Lê Thị Thúy, công dân, Hưng Yên
10120. Đàm Văn Tương, công dân, Hưng Yên
10121. Lê Tiểu Thụ, công dân, Hưng Yên
10122. Đam Thị Thuyết, công dân, Hưng Yên
10123. Lê Văn Ngòi, công dân, Hưng Yên
10124. Lê Văn Thành, công dân, Hưng Yên
10125. Lê Văn Đằng, công dân, Hưng Yên
10126. Phan Văn Nguyễn, công dân, Hưng Yên
10127. Lê Văn Tuệ, công dân, Hưng Yên
10128. Nguyễn T Dũng, công dân, Hưng Yên
10129. Lê X Trắc, công dân, Hưng Yên
10130. Phan T Sỹ, công dân, Hưng Yên
10131. Phan T Nam, công dân, Hưng Yên
10132. Lê Văn Linh, công dân, Hưng Yên
10133. Phan Thị Hà, công dân, Hưng Yên
10134. Phan Văn Sơn, công dân, Hưng Yên
10135. Đàm Thị Bính, công dân, Hưng Yên
10136. Phan Văn Dương, công dân, Hưng Yên
10137. Phan Văn Lễ, công dân, Hưng Yên
10138. Phan Văn Tường, công dân, Hưng Yên
10139. Văn Văn Bình, công dân, Hưng Yên
10140. Phan Thị Vân, công dân, Hưng Yên
10141. Vũ Văn Hiền, công dân, Hưng Yên
10142. Vũ Thị Hường, công dân, Hưng Yên
10143. Vũ Văn Han, công dân, Hưng Yên
10144. Phan Văn Dũng, công dân, Hưng Yên
10145. Lê Thị Qúy , công dân, Hưng Yên
10146. Phan Thị Lý, công dân, Hưng Yên
10147. Phan Văn Sỹ, công dân, Hưng Yên
10148. Nguyễn Thị Húy, công dân, Hưng Yên
10149. Phan Văn Tài, công dân, Hưng Yên
10150. Phan Văn Đông, công dân, Hưng Yên
10151. Phan Văn Năm, công dân, Hưng Yên
10152. Pham Phúc Chứ, công dân, Hưng Yên
10153. Phạm Thị Thúy Nga, công dân, Hưng Yên
10154. Lê Văn Dũng, công dân, Hưng Yên
10155. Nguyễn Duy Thính, công dân, Hưng Yên
10156. Đàm Huy Tưởng, công dân, Hưng Yên
10157. Nguyễn Thị Hữu, công dân, Hưng Yên
10158. Đàm Huy Tường, công dân, Hưng Yên
10159. Nguyễn Thị Hường, công dân, Hưng Yên
10160. Đàm Huy Thuật, công dân, Hưng Yên
10161. Nguyễn Thị Ngài, công dân, Hưng Yên
10162. Đằng Văn Dư, công dân, Hưng Yên
10163. Phan Thị Cúc, công dân, Hưng Yên
10164. Trịnh Chí Quân, công dân, Hưng Yên
10165. Đàm Thị Ưng, công dân, Hưng Yên
10166. Lê Văn Đào, công dân, Hưng Yên
10167. Lê Văn Hồng, công dân, Hưng Yên
10168. Phan Thị Hương, công dân, Hưng Yên
10169. Lê Văn Vinh, công dân, Hưng Yên
10170. Nguyễn Thị Hoa, công dân, Hưng Yên
10171. Đàm Thị Hiền, công dân, Hưng Yên
10172. Lê Văn Hạnh, công dân, Hưng Yên
10173. Nguyễn Thị Thảo, công dân, Hưng Yên
10174. Trịnh Quốc Thượng, công dân, Hưng Yên
10175. Phạm Thị Huyên, công dân, Hưng Yên
10176. Phan Văn Trịnh, công dân, Hưng Yên
10177. Lê Văn Hải, công dân, Hưng Yên
10178. Phan Thị Thắng, công dân, Hưng Yên
10179. Lê Thanh Chuyên, công dân, Hưng Yên
10180. Lê Thị Lừng, công dân, Hưng Yên
10181. Nguyễn Văn Luyện, công dân, Hưng Yên
10182. Lê Văn Hoa, công dân, Hưng Yên
10183. Lê Văn Hướng, công dân, Hưng Yên
10184. Lê Văn Tảo, công dân, Hưng Yên
10185. Lê Thị Lựu, công dân, Hưng Yên
10186. Nguyễn Văn Trường, công dân, Hưng Yên
10187. Phan Thị Ninh, công dân, Hưng Yên
10188. Đàm Thị Thược, công dân, Hưng Yên
10189. Nguyễn Văn Tá, công dân, Hưng Yên
10190. Lê Văn Mẫn, công dân, Hưng Yên
10191. Lê Thị Thi, công dân, Hưng Yên
10192. Lê Thị Sáu , công dân, Hưng Yên
10193. Trần Thị Thanh Niêm, công dân, Hưng Yên
10194. Trịnh Truy Tiến, công dân, Hưng Yên
10195. Trịnh Văn Thưởng, công dân, Hưng Yên
10196. Nguyễn Thế Mạnh, công dân, Hưng Yên
10197. Lê Thị Lăng, công dân, Hưng Yên
10198. Nguyễn Quốc Dân, công dân, Hưng Yên
10199. Nguyễn Đức Nam, công dân, Hưng Yên
10200. Phan Văn Bình, công dân, Hưng Yên
10201. Đàm Đức Hạnh, công dân, Hưng Yên
10202. Nguyễn Thị Cần, công dân, Hưng Yên
10203. Đàm Thị Cúc, công dân, Hưng Yên
10204. Đàm Văn Quyết, công dân, Hưng Yên
10205. Trần Thị Nhị, công dân, Hưng Yên
10206. Đàm Thị Nhẫn, công dân, Hưng Yên
10207. Đàm Thị Đào, công dân, Hưng Yên
10208. Nguyễn Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên
10209. Đàm Văn Tuấn, công dân, Hưng Yên
10210. Nguyễn Thị Nga, công dân, Hưng Yên
10211. Lê Văn Sinh, công dân, Hưng Yên
10212. Lê Thị Kỷ, công dân, Hưng Yên
10213. Phạm Văn Đạo, công dân, Hưng Yên
10214. Phạm Văn Tĩnh, công dân, Hưng Yên
10215. Nguyễn Thị Nam, công dân, Hưng Yên
10216. Nguyễn Văn Cường, công dân, Hưng Yên
10217. Nguyễn Văn Trình, công dân, Hưng Yên
10218. Nguyễn Thị Huệ, công dân, Hưng Yên
10219. Lê Đăng Lương, công dân, Hưng Yên
10220. Lê Thị Thực, công dân, Hưng Yên
10221. Lê Thị Hướng, công dân, Hưng Yên
10222. Lê Thị Oanh, công dân, Hưng Yên
10223. Lê Thị Thu, công dân, Hưng Yên
10224. Lê Thị Kỳ, công dân, Hưng Yên
10225. Đàm Xuân Hưởng, công dân, Hưng Yên
10226. Lê Thị Phê, công dân, Hưng Yên
10227. Phan Thị Quyên, công dân, Hưng Yên
10228. Phan Thị Thắm, công dân, Hưng Yên
10229. Phan Thị Hằng, công dân, Hưng Yên
10230. Nguyễn Văn Đông, công dân, Hưng Yên
10231. Phan Thị Mỵ, công dân, Hưng Yên
10232. Nguyễn Văn Tuệ, công dân, Hưng Yên
10233. Nguyễn Văn Linh, công dân, Hưng Yên
10234. Phan Thị Vui, công dân, Hưng Yên
10235. Phan Văn Thọ, công dân, Hưng Yên
10236. Nguyễn Thị Dung, công dân, Hưng Yên
10237. Phan Thị Chinh, công dân, Hưng Yên
10238. Lê Văn Bắc, công dân, Hưng Yên
10239. Nguyễn Thị Lan, công dân, Hưng Yên
10240. Lê Văn Anh, công dân, Hưng Yên
10241. Nguyễn Văn Nhiếp, công dân, Hưng Yên
10242. Phan Thị Thuận, công dân, Hưng Yên
10243. Nguyễn Tuấn Anh, công dân, Hưng Yên
10244. Nguyễn Tiến Vị, công dân, Hưng Yên
10245. Nguyễn Thị Tú, công dân, Hưng Yên
10246. Nguyễn Thị Tươi, công dân, Hưng Yên
10247. Đàm Văn Tuân, công dân, Hưng Yên
10248. Phan Thị Qúy, công dân, Hưng Yên
10249. Phan Văn Nhật, công dân, Hưng Yên
10250. Nguyễn Thị Toán, công dân, Hưng Yên
10251. Phan Thị Lựu, công dân, Hưng Yên
10252. Phan Văn Lai, công dân, Hưng Yên
10253. Trương Thị Thỉnh, công dân, Hưng Yên
10254. Cao Xuân Ánh, công dân, Hưng Yên
10255. Cao Văn Chiểu, công dân, Hưng Yên
10256. Nguyễn Thị Cảnh, công dân, Hưng Yên
10257. Cao Văn Lảng, công dân, Hưng Yên
10258. Cao Văn Tuân, công dân, Hưng Yên
10259. Cao Văn Tiệp, công dân, Hưng Yên
10260. Ngô Quang Thu, công dân, Hưng Yên
10261. Ngô Quang Thức, công dân, Hưng Yên
10262. Ngô Văn Anh, công dân, Hưng Yên
10263. Lê Thị Hương, công dân, Hưng Yên
10264. Cao Thị Thất, công dân, Hưng Yên
10265. Cao Thị Lục, công dân, Hưng Yên
10266. Phan Ngọc Sáng, công dân, Hưng Yên
10267. Hoan Thị Tuyết, công dân, Hưng Yên
10268. Lý Thị Lưu, công dân, Hưng Yên
10269. Lê Hữu Quát, công dân, Hưng Yên
10270. Nguyễn Thị Vòng, công dân, Hưng Yên
10271. Trần Thị Trang, công dân, Hưng Yên
10272. Phạm Thị Thanh, công dân, Hưng Yên
10273. Cao Thị Duyên, công dân, Hưng Yên
10274. Phạm Thị Xuân, công dân, Hưng Yên
10275. Đỗ Văn Mông, công dân, Hưng Yên
10276. Đỗ Thị Mát, công dân, Hưng Yên
10277. Đỗ Mạnh Cường, công dân, Hưng Yên
10278. Cao Văn Ngà, công dân, Hưng Yên
10279. Đỗ Thị Thuận, công dân, Hưng Yên
10280. Cao Văn Chiến, công dân, Hưng Yên
10281. Trần Thị Thanh Huyền, công dân, Hưng Yên
10282. Cao Thị Nga, công dân, Hưng Yên
10283. Lê Thị Yên, công dân, Hưng Yên
10284. Đỗ Văn Thang, công dân, Hưng Yên
10285. Đỗ Văn Thành, công dân, Hưng Yên
10286. Phạm Thị Vốn, công dân, Hưng Yên
10287. Đỗ Văn Trình, công dân, Hưng Yên
10288. Tô Văn Tái, công dân, Hưng Yên
10289. Đỗ Thị Co, công dân, Hưng Yên
10290. Tô Xuân Kiều, công dân, Hưng Yên
10291. Lý Thị Hường, công dân, Hưng Yên
10292. Tô Xuân Hánh, công dân, Hưng Yên
10293. Đào Thị Loan, công dân, Hưng Yên
10294. Tô Quế Song, công dân, Hưng Yên
10295. Bùi Thị Hòa, công dân, Hưng Yên
10296. Đỗ Thị Quỳnh, công dân, Hưng Yên
10297. Đỗ Thị Hương, công dân, Hưng Yên
10298. Tô Văn Rồng, công dân, Hưng Yên
10299. Chử Thị Hồi, công dân, Hưng Yên
10300. Tô Văn Mười, công dân, Hưng Yên
10301. Tô Thị Màu, công dân, Hưng Yên
10302. Đỗ Thị Phấn, công dân, Hưng Yên
10303. Đỗ Thị Tấn, công dân, Hưng Yên
10304. Ngô Văn Thực, công dân, Hưng Yên
10305. Trương Thị Phương, công dân, Hưng Yên
10306. Ngô Thị Huyền, công dân, Hưng Yên
10307. Ngô Văn Hiếu, công dân, Hưng Yên
10308. Trương Thị Nhâm, công dân, Hưng Yên
10309. Đỗ Văn Sự, công dân, Hưng Yên
10310. Đỗ Thị Miên, công dân, Hưng Yên
10311. Trần Thị Soạn, công dân, Hưng Yên
10312. Đỗ Trần Anh, công dân, Hưng Yên
10313. Đỗ Ngọc Ánh, công dân, Hưng Yên
10314. Đỗ Đức Bạo, công dân, Hưng Yên
10315. Chử Thị Nguyện, công dân, Hưng Yên
10316. Đỗ Văn Mạnh, công dân, Hưng Yên
10317. Đỗ Đức Bình, công dân, Hưng Yên
10318. Lê Thị Hóa, công dân, Hưng Yên
10319. Đỗ Thị Mênh, công dân, Hưng Yên
10320. Đỗ Văn Nhiệm, công dân, Hưng Yên
10321. Đỗ Thị Tống, công dân, Hưng Yên
10322. Lê Văn Chiêu, công dân, Hưng Yên
10323. Lê Văn Chiểu, công dân, Hưng Yên
10324. Nguyễn Thị Can, công dân, Hưng Yên
10325. Lê Văn Thụ, công dân, Hưng Yên
10326. Đỗ Thị Thắm, công dân, Hưng Yên
10327. Trử Văn Sửu, công dân, Hưng Yên
10328. Trử Văn Lượng, công dân, Hưng Yên
10329. Trử Thị Lý, công dân, Hưng Yên
10330. Cao Thị Xim, công dân, Hưng Yên
10331. Đỗ Mạnh Táo, công dân, Hưng Yên
10332. Đỗ Văn Thức, công dân, Hưng Yên
10333. Đỗ Văn Quyến, công dân, Hưng Yên
10334. Đỗ Thị Quyến, công dân, Hưng Yên
10335. Lê Thị Thơm, công dân, Hưng Yên
10336. Lê Thị Quay, công dân, Hưng Yên
10337. Đỗ Thị Vinh, công dân, Hưng Yên
10338. Đỗ Thị Hoa, công dân, Hưng Yên
10339. Đỗ Văn Tùng, công dân, Hưng Yên
10340. Lê Văn Măng, công dân, Hưng Yên
10341. Lê Văng Nhanh, công dân, Hưng Yên
10342. Lê Văn Xô, công dân, Hưng Yên
10343. Lê Thành Trung, công dân, Hưng Yên
10344. Lê Thị Phúc, công dân, Hưng Yên
10345. Lê Tiến Phước, công dân, Hưng Yên
10346. Lê Văn Độ, công dân, Hưng Yên
10347. Phạm Thị Vị, công dân, Hưng Yên
10348. Phạm Thị Oánh, công dân, Hưng Yên
10349. Lê Thị Tươi, công dân, Hưng Yên
10350. Lê Văn Cự, công dân, Hưng Yên
10351. Lê Văn Cừ, công dân, Hưng Yên
10352. Nguyễn Thị Chuyên, công dân, Hưng Yên
10353. Vũ Thị Nữ, công dân, Hưng Yên
10354. Nguyễn V Ưng, công dân, Hưng Yên
10355. Lê Thị Canh, công dân, Hưng Yên
10356. Vũ Thị Thoa, công dân, Hưng Yên
10357. Đỗ Văn Dân, công dân, Hưng Yên
10358. Trần Thị Thắm, công dân, Hưng Yên
10359. Đỗ thị Trạnh, công dân, Hưng Yên
10360. Cao Thị Ánh, công dân, Hưng Yên
10361. Lê Thành Đạt, công dân, Hưng Yên
10362. Đỗ Thị Chinh, công dân, Hưng Yên
10363. Lê Tiến Quyết, công dân, Hưng Yên
10364. Bùi Thị Hậu, công dân, Hưng Yên
10365. Chu Thị Ngôn, công dân, Hưng Yên
10366. Cao Thị Huyền, công dân, Hưng Yên
10367. Cao Thị Quyên, công dân, Hưng Yên
10368. Đỗ Văn Kha, công dân, Hưng Yên
10369. Chử Thị Hưng, công dân, Hưng Yên
10370. Lê Văn Thêm, công dân, Hưng Yên
10371. Lê Thị Thu, công dân, Hưng Yên
10372. Lê Văn Quang, công dân, Hưng Yên
10373. Phạm Thị Hải, công dân, Hưng Yên
10374. Nguyễn Thị Hiển, công dân, Hưng Yên
10375. Đỗ Phương Anh, công dân, Hưng Yên
10376. Cao Văn Hát, công dân, Hưng Yên
10377. Lê Thị Chiên, công dân, Hưng Yên
10378. Cao Văn Học, công dân, Hưng Yên
10379. Cao Văn Ngừng, công dân, Hưng Yên
10380. Phạm Thị Ngân, công dân, Hưng Yên
10381. Lê Văn Cung, công dân, Hưng Yên
10382. Lê Văn Tuân, công dân, Hưng Yên
10383. Lê Văn Tư, công dân, Hưng Yên
10384. Đỗ Văn Thính, công dân, Hưng Yên
10385. Phạm Thị Sớm, công dân, Hưng Yên
10386. Đỗ Văn Tú, công dân, Hưng Yên
10387. Đỗ Văn Tuấn, công dân, Hưng Yên
10388. Trần Minh Quốc, giáo viên, TP Hồ Chí Minh
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/45725
Đợt 27
 1. Nguyễn Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An
 2. Đặng Thị Du, làm ruộng, Nghệ An
 3. Trần Thị Vân, làm ruộng, Nghệ An
 4. Nguyễn Thị Đại, làm ruộng, Nghệ An
 5. Nguyễn Thị Nhận, làm ruộng, Nghệ An
 6. Hoạch Hiện, làm ruộng, Nghệ An
 7. Đặng Thị Tịnh, làm ruộng, Nghệ An
 8. Cao Thị Mận, làm ruộng, Nghệ An
 9. Lê Thị Châu, làm ruộng, Nghệ An
 10. Trần Thị Điểm, làm ruộng, Nghệ An
 11. Trần Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 12. Hồng Thị Châu, cày ruộng, Nghệ An
 13. Ngô Kiên, cày ruộng, Nghệ An
 14. Phan Thị Ân, cày ruộng, Nghệ An
 15. Trần Nam, cày ruộng, Nghệ An
 16. Cao Thị Duyên, làm ruộng, Nghệ An
 17. Nguyễn Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An
 18. Nguyễn Thị Hương, cày ruộng, Nghệ An
 19. Lê Thị Tuyết Nhung, buôn bán, Nghệ An
 20. Nguyễn Văn Hanh, cày ruộng, Nghệ An
 21. Cao Thị Tuyết, làm ruộng, Nghệ An
 22. Nguyễn Thị Thái, làm ruộng, Nghệ An
 23. Nguyễn Thị Phượng, cày ruộng, Nghệ An
 24. Phan Thị Triều, làm ruộng, Nghệ An
 25. Hà Thị Luân, làm ruộng, Nghệ An
 26. Phan Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An
 27. Nguyễn Thị Hướng, làm ruộng, Nghệ An
 28. Nguyễn Thị Liễu, làm ruộng, Nghệ An
 29. Ngô Thị Trang, làm ruộng, Nghệ An
 30. Nguyễn Thị Ân, làm ruộng, Nghệ An
 31. Trần Thị Thế, làm ruộng, Nghệ An
 32. Cao Thị Hà, làm ruộng, Nghệ An
 33. Nguyễn Văn Sơn, nông nghiệp, Nghệ  An
 34. Trần Thị Tứ, cày ruộng, Nghệ An
 35. Trần Văn Sỹ, cày ruộng, Nghệ An
 36. Trần Đình Toàn, nông nghiệp, Nghệ An
 37. Đặng Xuân, cày ruộng, Nghệ An
 38. Nguyễn Thanh Lễ, làm ruộng, Nghệ An
 39. Cao Quang, làm ruộng, Nghệ An
 40. Cao Xuân Hoàn, làm ruộng, Nghệ An
 41. Nguyễn Thị Đào, cày ruộng, Nghệ An
 42. Nguyễn Thị Nhi, cày ruộng, Nghệ An
 43. Đoàn Thị Bảo, làm ruộng, Nghệ An
 44. Cao Thị Sáng, làm ruộng, Nghệ An
 45. Đặng Khắc Hòe, làm ruộng, Nghệ An
 46. Lê Trịnh, làm ruộng, Nghệ An
 47. Đặng Thị Sự, làm ruộng, Nghệ An
 48. Đặng Công Loan, làm ruộng, Nghệ An
 49. Phạm Thị Đóa, làm ruộng, Nghệ An
 50. Trần Thị Soa, làm ruộng, Nghệ An
 51. Phạm Văn Hồng, làm ruộng, Nghệ An
 52. Phạm Thị Nghi, làm ruộng, Nghệ An
 53. Nguyễn Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An
 54. Cao Minh Đức, cày ruộng, Nghệ An
 55. Nguyễn Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An
 56. Lê Văn Trọng, làm ruộng, Nghệ An
 57. Nguyễn Châu, làm ruộng, Nghệ An
 58. Ngô Việt, làm ruộng, Nghệ An
 59. Đặng Thị Hường, làm ruộng, Nghệ An
 60. Lê Lục, làm ruộng, Nghệ An
 61. Ngô Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An
 62. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An
 63. Đào Thị Phượng, làm ruộng, Nghệ An
 64. Đặng Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 65. Phan Thị Giáo, làm ruộng, Nghệ An
 66. Nguyễn Thanh Trung, học sinh, Nghệ An
 67. Nguyễn Thị Oanh, làm ruộng, Nghệ An
 68. Lê Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An
 69. Hoàng Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An
 70. Trần Thị Lê, làm ruộng, Nghệ An
 71. Hồ hữu Thông, linh mục, Nghệ An
 72. Hoàng Xuân Dung, kinh doanh, Nghệ An
 73. JB. Hoàng Chu, làm ruộng, Nghệ An
 74. Cao Thị Nga, kinh doanh, Nghệ An
 75. Nguyễn Thị Kính, sinh viên, Nghệ An
 76. Nguyễn Thị Nho, làm ruộng, Nghệ An
 77. Lê Thị Vân, làm ruộng, Nghệ An
 78. Trần Thị Đào, làm ruộng, Nghệ An
 79. Phan Thị Lập, làm ruộng, Nghệ An
 80. Nguyễn Thị Ngợi, làm ruộng, Nghệ An
 81. Hoàng Thị Thoa, làm ruộng, Nghệ An
 82. Nguyễn Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An
 83. Trần Thị Xuyến, làm ruộng, Nghệ An
 84. Trần Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An
 85. Phan Thị Phước, làm ruộng, Nghệ An
 86. Trần Thị Sinh, làm ruộng, Nghệ An
 87. Trần Thị Chung, làm ruộng, Nghệ An
 88. Lê Thị Hồng Nho, làm ruộng, Nghệ An
 89. Cao Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 90. Hoàng Thị Nhiệm, làm ruộng, Nghệ An
 91. Trần Thị Tính, làm ruộng, Nghệ An
 92. Đặng Thị Gương, làm ruộng, Nghệ An
 93. Đặng Xuân Đào, làm ruộng, Nghệ An
 94. Cao Xuân Cử, làm ruộng, Nghệ An
 95. Cao Xuân Quang, làm ruộng, Nghệ An
 96. Cao Thị Ánh, học sinh, Nghệ An
 97. Nguyễn Cương, làm ruộng, Nghệ An
 98. Cao Song, làm ruộng, Nghệ An
 99. Cao Văn Đoàn, sinh viên, Nghệ An
 100. Đoàn Thị Mến, làm ruộng, Nghệ An
 101. Cao Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An
 102. Đoàn Thị Điều, làm ruộng, Nghệ An
 103. Cao văn Chửu, làm ruộng, Nghệ An
 104. Cao Thanh Trà, đại học, Nghệ An
 105. Trần Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An
 106. Nguyễn Thị Thúy, làm ruộng, Nghệ An
 107. Lê Thị Nhung, làm ruộng, Nghệ An
 108. Nguyễn Thị Mậu, làm ruộng, Nghệ An
 109. Cao Thị Gương, làm ruộng, Nghệ An
 110. Nguyễn Thị Thành, làm ruộng, Nghệ An
 111. Nguyễn Thị Cúc, cày ruộng, Nghệ An
 112. Nguyễn Thị Cuông, làm ruộng, Nghệ An
 113. Đoàn Thông, làm ruộng, Nghệ An
 114. Cao Nghiêm, làm ruộng, Nghệ An
 115. Lê Thị Hưng, làm ruộng, Nghệ An
 116. Nguyễn Tuyến, làm ruộng, Nghệ An
 117. Ngô Thị Lý, làm ruộng, Nghệ An
 118. Hoàng Dung, làm ruộng, Nghệ An
 119. Phạm Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An
 120. Ngô Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 121. Nguyễn Thị Thư, làm ruộng, Nghệ An
 122. Ngô Thị Duyệt, cầy ruộng, Nghệ An
 123. Đặng Thị Thiên, cầy ruộng, Nghệ An
 124. Đặng Thị Nhiên, cầy ruộng, Nghệ An
 125. Phan Thị Hãn, cầy ruộng, Nghệ An
 126. Trần Thị Thế, cầy ruộng, Nghệ An
 127. Cao Thị Vinh, cầy ruộng, Nghệ An
 128. Hoàng Thị Tài, cầy ruộng, Nghệ An
 129. Nguyễn Thị Sự, cầy ruộng, Nghệ An
 130. Đặng Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An
 131. Phan Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An
 132. Nguyễn Thị Thắm, làm ruộng, Nghệ An
 133. Hoàng Thị Lương, làm ruộng, Nghệ An
 134. Ngô Thị Nguyệt, làm ruộng, Nghệ An
 135. Hoàng Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An
 136. PhanVân, làm ruộng, Nghệ An
 137. Nguyễn Thị Hường, làm ruộng, Nghệ An
 138. Nguyễn Thị Dương, làm ruộng, Nghệ An
 139. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 140. Đặng Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 141. Hoàng Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An
 142. Phan Thị Lợi, làm ruộng, Nghệ An
 143. Cao Xuân Ngọc, kinh doanh, Nghệ An
 144. Cao Đức Hân, làm ruộng, Nghệ An
 145. Cao Thị Thùy, sinh viên, Nghệ An
 146. Cao Minh Báu, làm ruộng, Nghệ An
 147. Cao Thị Thanh Tâm, sinh viên, Nghệ An
 148. Cao Thị  Lan, kế toán, Nghệ An
 149. Ngô Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An
 150. Cao Thị Lam, làm ruộng, Nghệ An
 151. Nguyễn Thị Hiển, làm ruộng, Nghệ An
 152. Nguyễn Thị Trinh, làm ruộng, Nghệ An
 153. Cao Minh Ngọc, làm ruộng, Nghệ An
 154. Hoàng Quân Ngọc, làm ruộng, Nghệ An
 155. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 156. Nguyễn Thị Thái, buôn bán, Nghệ An
 157. Nguyễn Thị Thiên, làm ruộng, Nghệ An
 158. Phan Thị Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An
 159. Hoàng Thị Hảo, làm ruộng, Nghệ An
 160. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An
 161. Ngô Thị Nghiêm, làm ruộng, Nghệ An
 162. Nguyễn Thị Định, làm ruộng, Nghệ An
 163. Hồ Thị Kính, làm ruộng, Nghệ An
 164. Hoàng Xuân Tiếp, làm ruộng, Nghệ An
 165. Nguyễn Thị Tịnh, làm ruộng, Nghệ An
 166. Trần Xuân Phúc, làm ruộng, Nghệ An
 167. Nguyễn Xuân Đán, làm ruộng, Nghệ An
 168. Phạm Thị Khương, làm ruộng, Nghệ An
 169. Nguyễn Văn Tuệ, làm ruộng, Nghệ An
 170. Hồ Văn Vĩnh, làm ruộng, Nghệ An
 171. Nguyễn Đức Tâm, làm ruộng, Nghệ An
 172. Nguyễn Văn Hướng, làm ruộng, Nghệ An
 173. Nguyễn Văn Loan, làm ruộng, Nghệ An
 174. Nguyễn Văn Cầm, làm ruộng, Nghệ An
 175. Đặng Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An
 176. Trần Đình Khoản, làm ruộng, Nghệ An
 177. Nguyễn Thị Chính, làm ruộng, Nghệ An
 178. Hoàng Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 179. Hoàng Thị Nhuận, làm ruộng, Nghệ An
 180. Nguyễn Thị Bốn, làm ruộng, Nghệ An
 181. Nguyễn Thị Trí, làm ruộng, Nghệ An
 182. Cao Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An
 183. Trần Thị Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An
 184. Phan Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An
 185. Phạm Thị Hợp, làm ruộng, Nghệ An
 186. Phạm Thị Hậu, làm ruộng, Nghệ An
 187. Nguyễn Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An
 188. Đoàn Thị Luyện, làm ruộng, Nghệ An
 189. Cao Thị Chiến, làm ruộng, Nghệ An
 190. Cù Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An
 191. Cao Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An
 192. Cao Thị Thị, làm ruộng, Nghệ An
 193. Phan Thị Hằng, làm ruộng, Nghệ An
 194. Ngô Văn Khoái, làm ruộng, Nghệ An
 195. Cao Văn Dung, làm ruộng, Nghệ An
 196. Lê Hoàng Huynh, tu sĩ, Nghệ An
 197. Cao Như Lợi, làm ruộng, Nghệ An
 198. Đàm Thị Sáu, làm ruộng, Nghệ An
 199. Cao Biên, làm ruộng, Nghệ An
 200. Cao Thị Diễn, làm ruộng, Nghệ An
 201. Cao Dương, làm ruộng, Nghệ An
 202. Cao Thị Hào, làm ruộng, Nghệ An
 203. Cao Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An
 204. Cao Uy, làm ruộng, Nghệ An
 205. Đậu Trúc, làm ruộng, Nghệ An
 206. Cao Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An
 207. Đậu Thị Truyền, làm ruộng, Nghệ An
 208. Đậu Đạt, làm ruộng, Nghệ An
 209. Đậu Văn Phát, học sinh, Nghệ An
 210. Đậu Văn Hiền, học sinh, Nghệ An
 211. Đậu Thị Thùy Linh, học sinh, Nghệ An
 212. Nguyễn Thị Vy, học sinh, Nghệ An
 213. Cao Thị Quyết, làm ruộng, Nghệ An
 214. Cao Triển, làm ruộng, Nghệ An
 215. Cao Thị Khai, làm ruộng, Nghệ An
 216. Cao Thảo, làm ruộng, Nghệ An
 217. Cao Thị Hiển, làm ruộng, Nghệ An
 218. Phan Văn Tuệ, làm ruộng, Nghệ An
 219. Hoàng Thị Qúy, làm ruộng, Nghệ An
 220. Phan Tri, làm ruộng, Nghệ An
 221. Phan Thủy Triều, làm ruộng, Nghệ An
 222. Đặng Phương, cày ruộng, Nghệ An
 223. Đặng Xuân Huy, cày ruộng, Nghệ An
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/45740

 ĐỢT 28
 1. Hoàng Đào Xuân Hiền, luật sư, TP HCM
 2. Quyen Tran, bac si y khoa, Hoa Kỳ
 3. Nguyễn Đức Hòa, họa sĩ, TP HCM
 4. Bui Minh Phong, PGS. TS. Toán,Hungary
 5. Tang Huu Phuoc, tho ho, TP HCM
 6. Mạc Hải Ninh, sinh viên,UK
 7. Xuan Nguyen, nghi huu, Hoa Kỳ
 8. Nguyễn Thúc Đạt, kĩ sư & thi sĩ, Hoa Kỳ
 9. Nguyễn Thị Bích Hằng, bác sỹ, Hà Nội
 10. Nguyễn Ngọc Huy, giảng viên, Nghệ An
 11. David Tran, ky su, Hoa Kỳ
 12. Ông Thinh, Hoa Kỳ
 13. Cao Xuân Lý, nhà văn, Úc
 14. Phuong Tran, quality control, Hoa Kỳ
 15. Trịnh Quốc Khánh, kỹ sư viễn thông, Hà Nội
 16. Lê Đình Chỉnh, công dân tự do, Nghệ An
 17. Trịnh Vũ Hoà Nghĩa, Hải Phòng
 18. Vũ Minh Tuấn, kỹ sư xây dựng, Hà Nội
 19. Lê Bá Long, giáo viên tiếng Anh, TP HCM
 20. Nguyen Van Sinh, cong dan, Ninh Thuan
 21. Nguyen Thanh Phong, Nhật Bản
 22. Tran Thi Kim Anh, thuong gia, Úc
 23. Dinh Tan Luc, tho son, TP HCM
 24. Lê Tân, kinh doanh tự do, TP HCM
 25. Phạm Hải Đăng, cán bộ, Hà Nội
 26. Nguyễn Quốc Tuấn, kỹ sư điện, Đồng Nai
 27. Trần Tuấn Anh, Research assistant, Úc
 28. Tran Minh Bach, doanh nhân, TP HCM
 29. DoMinh Thanh,Sweden
 30. Lương Quốc Chính, kinh doanh, CH Séc
 31. Phạm Tuấn Kiệt, hướng dẫn viên du lịch, Hà Nội
 32. Phạm Đức Mạnh, kế toán, Hà Nội
 33. Vũ Anh Tú, học sinh, Hà Nội
 34. Trinh Minh Thinh, CNV, Đồng Nai
 35. Tran Tuan Duc, kinh doanh, Bến Tre
 36. Nguyễn Thị Lan Hương, buôn bán, Hà Nội
 37. Lê Thu, giáo viên, TP HCM
 38. Nguyễn Phương Thành, kỹ sư, TP HCM
 39. Đinh Quang Hinh, kinh doanh, TP HCM
 40. Trần Huân, kỹ sư phần mềm, TP HCM
 41. Nguyễn Văn Mạnh, cử nhân CNTT, TP HCM
 42. Trương Huy Vũ, nhân viên xã hội, TP HCM
 43. Trần Phong, kỹ sư, Bình Dương
 44. Nguyễn Phước Hải, sản xuất ngành nhựa, TP HCM
 45. Nguyễn Kiều Thơ, công nhân, Hà Nội
 46. Phạm Văn Tặng, nông dân, Hải Dương
 47. Nguyễn Ngọc Tính, sinh viên, Hà Tĩnh
 48. Hồ Văn Tâm, Immigration Services, Hoa Kỳ
 49. Mai Văn Hải, cử nhân kinh tế, chủ doanh nghiệp, TP HCM
 50. Nguyễn Ninh, nông dân, Khánh Hòa
 51. Ngô Anh Dung, kỹ sư, Hà Nội
 52. Trần Dương Dũng, nhân viên văn phòng, TP HCM
 53. Đinh Văn Thái, TP HCM
 54. Hồ Ngọc Hoài, sinh viên, Đà Nẵng
 55. Phạm Văn Chương, kỹ sư, Hoa Kỳ
 56. Lê Hồng Việt, nguyên cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin, TP HCM
 57. Nguyễn Xuân Quy, chạy xe ôm, Tiền Giang
 58. Trần Văn Quí, hưu trí, Hoa Kỳ
 59. Trần Thắng, kỹ sư cơ khí, CHLB Đức
 60. Nguyen Huu Mai, doanh nhan, Ha Noi
 61. Vo Van Chi, doanh nhan, Ha Noi
 62. Phan Chi Quoc, doanh nhan, Ha Noi
 63. Tran Phi Yen, doanh nhan, Sai Gon
 64. Tran The Minh, doanh nhan, Sai Gon
 65. Tran Tuan Thanh, doanh nhan, Sai Gon
 66. Vuong Quoc Nghia, doanh nhan, Sai Gon
 67. Le Hong Ngoc, doanh nhan, Sai Gon
 68. Ho Trong Nhan, doanh nhan, Sai Gon
 69. Nguyen Khanh Trung, doanh nhan, TP Ha Long
 70. Pham Thu Thuy, doanh nhan, Vinh Phuc
 71. Nguyen Phi Long, doanh nhan, Vinh Phuc
 72. Pham Anh Nguyet, doanh nhan, Hung Yen
 73. Tran Thai Hang, doanh nhan, Thai Nguyen
 74. Nguyen Van Xa, Principal Engineer, Hoa Kỳ
 75. Thanh Quang Nguyen, kỹ sư, Hoa Kỳ
 76. Ho Van Phat, Hoa Kỳ
 77. Nguyen Kim Hung, Bỉ
 78. Steven Tri Ha Le, ky su & cu nhan kinh doanh, Hoa Kỳ
 79. Đinh Tiến, sinh viên, TP HCM
 80. Nguyễn Thi Thanh Hương, công nhân, TP HCM
 81. Trần Đình Luật, doanh nhân, TP HCM
 82. Đinh Việt Thinh, TP HCM
 83. Nguyễn Khuê, Kiên Giang
 84. Binh Nguyen, tho may, Hoa Kỳ
 85. Nguyen Dung, nguyen giang vien dai hoc, Nghệ An
 86. Dương Vọng Hoài Nga, Hoa Kỳ
 87. Lương Nga, Hoa Kỳ
 88. Nguyễn Loan, Hoa Kỳ
 89. Nguyễn Sim, Hoa Kỳ
 90. Nguyễn Kim, Hoa Kỳ
 91. Nguyen Song, Hoa Kỳ
 92. Ngo  Tuấn, Hoa Kỳ
 93. Tạ Thao, Hoa Kỳ
 94. Tran Alice, Hoa Kỳ
 95. Nguyen  Bông, Hoa Kỳ
 96. Ho Long, Hoa Kỳ
 97. Tran Ngoc Yen, Hoa Kỳ
 98. Phan Cao, Hoa Kỳ
 99. Phan thi Ro, Hoa Kỳ
 100. Nguyễn Văn Hải, Hoa Kỳ
 101. Trân Thị Út, Hoa Kỳ
 102. Nguyễn Thanh Tùng, Hoa Kỳ
 103. Nguyễn Quyên, Hoa Kỳ
 104. Nguyễn Julie, Hoa Kỳ
 105. Đào Thị Chung, Hoa Kỳ
 106. Nguyễn Thị Nguyệt, Hoa Kỳ
 107. Nguyễn Thị Hằng, Hoa Kỳ
 108. Trang Thị Van, Hoa Kỳ
 109. Nguyễn Mỹ, Hoa Kỳ
 110. Nguyễn Văn Hưởng, Hoa Kỳ
 111. Nguyễn P Ngọc, Hoa Kỳ
 112. Tieu Thu Hà, Hoa Kỳ
 113. Nguyễn Thảo, Hoa Kỳ
 114. Nguyễn Cúc, Hoa Kỳ
 115. Đặng Muôi, Hoa Kỳ
 116. Ngô Thị Ngà, Hoa Kỳ
 117. Võ Thị Mạnh, Hoa Kỳ
 118. Vũ  Văn Chiến, Hoa Kỳ
 119. Nguyễn Mầu, Hoa Kỳ
 120. Bùi Kim Cường, Hoa Kỳ
 121. Bùi Vũ, Hoa Kỳ
 122. Bùi Trí, Hoa Kỳ
 123. Bùi Liên, Hoa Kỳ
 124. Phạm Thị Chanh, Hoa Kỳ
 125. Nguyễn Văn Hùng, Hoa Kỳ
 126. Nguyễn Văn Dũng, Hoa Kỳ
 127. Nguyễn Thị Nga, Hoa Kỳ
 128. Nguyễn Cư, Hoa Kỳ
 129. Nguyễn Diễm Phương, Hoa Kỳ
 130. Trần Bình, Hoa Kỳ
 131. Trần Lee, Hoa Kỳ
 132. Trần Kim, Hoa Kỳ
 133. Phạm Văn Thình, Hoa Kỳ
 134. Nguyễn Tommy, Hoa Kỳ
 135. Nguyễn Toàn, Hoa Kỳ
 136. Nguyen Thi Quyen, nông dân, Nghệ An
 137. Nguyễn Thái Thới, chăn nuôi bò, làm vườn, Đồng Tháp
 138. Trương Hoàng Quân, cử nhân kinh tế, TP HCM
 139. Nguyễn Thi Trang, Hoa Kỳ
 140. Trần Hồng Quế, Hoa Kỳ
 141. Nguyễn Phong Khải, Hoa Kỳ
 142. Nguyễn Phương Paulina, Hoa Kỳ
 143. Nguyễn Van Tạ, Hoa Kỳ
 144. Trần Andy, Hoa Kỳ
 145. Nguyễn Anthony, Hoa Kỳ
 146. Tram Trương, Hoa Kỳ
 147. Trần Bảo Quốc, Hoa Kỳ
 148. Mai Bích, Hoa Kỳ
 149. Nguyễn Hùng Bích, Hoa Kỳ
 150. Cao Bruce, Hoa Kỳ
 151. Trần Thu Cam, Hoa Kỳ
 152. Nguyễn Chi, Hoa Kỳ
 153. Đinh Chọn, Hoa Kỳ
 154. Nguyễn Chrís, Hoa Kỳ
 155. Nguyễn Kim Corey, Hoa Kỳ
 156. Đỗ Dan, Hoa Kỳ
 157. Lê Văn Đáng, Hoa Kỳ
 158. Bùi Daniel, Hoa Kỳ
 159. Trần Dau, Hoa Kỳ
 160. Nguyễn Diana, Hoa Kỳ
 161. Trần Thị Diệp, Hoa Kỳ
 162. Đinh Julie, Hoa Kỳ
 163. Nguyễn Duyen, Hoa Kỳ
 164. Murdoch Đức, Hoa Kỳ
 165. Đinh Duyen, Hoa Kỳ
 166. Trần Duy, Hoa Kỳ
 167. Nguyễn Hằng, Hoa Kỳ
 168. Nguyễn Hải, Hoa Kỳ
 169. Lê Hằng, Hoa Kỳ
 170. Nguyễn Hạnh, Hoa Kỳ
 171. Nguyễn Hiển, Hoa Kỳ
 172. Đỗ Hoàng Đức, Hoa Kỳ
 173. Nguyễn Huỳnh Hoàng, Hoa Kỳ
 174. Rhodes Larry, Hoa Kỳ
 175. RhodesChard, Hoa Kỳ
 176. Pham Rose, Hoa Kỳ
 177. Trương Samntha, Hoa Kỳ
 178. Nguyến Sang, Hoa Kỳ
 179. Phạm Thị Sáng, Hoa Kỳ
 180. Hoang Sương, Hoa Kỳ
 181. Nguyễn Tài, Hoa Kỳ
 182. Nguyễn thanh Thai, Hoa Kỳ
 183. Phạm Thanh, Hoa Kỳ
 184. Ngô Thành, Hoa Kỳ
 185. Nguyễn thanh, Hoa Kỳ
 186. Đinh Thanh Tâm, Hoa Kỳ
 187. Trần Thanh Trang, Hoa Kỳ
 188. Trần Thanh Trí, Hoa Kỳ
 189. Trương Thanh, Hoa Kỳ
 190. Trần Thiện Thế, Hoa Kỳ
 191. Đinh Quang Thoại, Hoa Kỳ
 192. Võ Thuận, Hoa Kỳ
 193. Đinh Thu, Hoa Kỳ
 194. Lý Thu Hương, Hoa Kỳ
 195. Nguyễn Thu, Hoa Kỳ
 196. Trần Thu Thảo, Hoa Kỳ
 197. Bùi Thuy Hiền, Hoa Kỳ
 198. Vũ công Khanh, hưu trí, TP HCM
 199. Ngo Tan Hung, BS, TP HCM
 200. Nguyen Quoc Bao, BS, Đồng Nai
 201. Nguyễn Gia khương, sinh viên, Nghệ An
 202. Phạm Vũ Dũng, công chức, Tiền Giang
 203. Trần Như Khuê, lao động tự do, Quảng Bình
 204. Nguyen Binh An, Úc
 205. Quang Thuan Du, ky su da ve huu, Úc
 206. Nguyễn Gia Long, kỹ sư xây dựng, Cà Mau
 207. Đỗ Nghị, TP HCM
 208. Trần Hoàng Nhị, tiến sĩ kinh tế, Úc
 209. Nguyễn Thanh Sơn, Hàn Quốc
 210. Lê Ngọc Son, buôn bán, An Giang
 211. Đoàn Nhật Hồng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Lâm Đồng, Đà Lạt
 212. Trần Ngọc Thạch, CB Lâm nghiệp, Bình Định
 213. Nguyễn Tuyên Hồng Ngọc, đạo diễn, TP HCM
 214. Đinh Văn Đoàn, thạc sĩ, giáo viên tự do, Hà Nội
 215. Trần Ngọc Dụng, giảng viên đại học, Hoa Kỳ
 216. Nguyễn Mạnh Tuấn, kỹ sư xây dựng, Hà Nội
 217. Lai Ngoc Cảnh, kỹ sư tự động hóa (đã về hưu),Canada
 218. Đỗ Thành Liêm,  kỹ sư cơ khí, Khánh Hoà
 219. Nguyễn Văn Ngọc, hưu trí, Khánh Hoà
 220. Nguyễn Hữu Chánh, hưu trí, Khánh Hoà
 221. Đỗ Hữu Trí, lái xe, Khánh Hoà
 222. Trương Minh, nghề nghiệp tự do, TP HCM
 223. Trần Hùng Minh, Hoa Kỳ
 224. Nguyễn Tiến Dũng, công nhân, Hoa Kỳ
 225. Trần Trọng, công nhân,Canada
 226. Hoàng Thăng Long, kỹ sư, TP HCM
 227. Nguyễn Trường Sơn, sinh viên, Hà Nội
 228. Nguyễn Xuân Hòa, chuyên viên kỹ thuật, TP HCM
 229. Lê Viết Hùng, kinh doanh, CH Sec
 230. Phan Văn Sâm, kinh doanh, CH Sec
 231. Lê Quang Đạt, SV, CH Sec
 232. Nguyễn Phương Linh, SV, CH Sec
 233. Trần Văn Phương, nhân viên nhà hàng, CH Sec
 234. Nguyễn Minh Đệ, kinh doanh, CH Sec
 235. Nguyễn Thị Cẩm Tú, kinh doanh, CH Sec
 236. Trần Văn Hoạt, kinh doanh, CH Sec
 237. Nguyễn Thi Ha, SV, CH Sec
 238. Lê Minh Cầu, kinh doanh, CH Sec
 239. Pham Ta, thợ làm bánh mỳ, TP HCM
 240. Pham Ty, thợ làm bánh mỳ, TP HCM
 241. Thai Quang Vinh, Nghe An
 242. Phạm Ngưng Hương, chuyên ngành CNTT, hồi hưu, Thụy Sĩ
 243. Chi Lam, tiểu thương, Hoa Kỳ
 244. Nguyễn Thái Thới, xe ôm, Vĩnh Long
 245. Bùi Minh Vũ, nhân viên VP, Bình Dương
 246. Nguyễn Bình Quốc, kỹ sư, Đà Nẵng
 247. Trần Thế Hưng, KSXD, Hà Nội
 248. Cao Việt Cường, kỹ sư điện, TP HCM
 249. Le Van Than, ky su, TP HCM
 250. Từ Công Việt, kỹ sư, Khánh Hòa
 251. Nguyen Thi Kim Tuyet, buon ban, TP HCM
 252. Phùng Gia Thắng, cử nhân hành chính học, TP HCM
 253. Nguyễn Trọng Khoa, kỹ sư CNTT, Hà Nội
 254. Nguyễn Thu Trâm, Bình Dương
 255. Bui Duc Hiep, cong nhan, TP HCM
 256. Nguyễn Văn Sơn, Khánh Hòa
 257. Khúc Xuân Thịnh, kỹ sư cơ khí, Hưng Yên
 258. Hoàng Đức Hiền, Nghệ An
 259. Trần Lê Kiểm, nhà giáo, Ninh Bình
 260. Thanh Tri duong, Engineer, Hoa Kỳ
 261. Nguyen Khac Chuong, can su tam ly xa hoi, Hoa Kỳ
 262. Nguyen Thai Ninh, Hoa Kỳ
 263. Cecilia Pham Thi My Phung, Histotechnologist, Hoa Kỳ
 264. Lê Q Việt, Vũng Tàu
 265. Ngô Quốc Cương, giáo viên, QuảngNam
 266. Lương Quốc Đạt, kiến trúc sư, TP HCM
 267. Phan Hồng Phương, công nhân, Hoa Kỳ
 268. Nguyễn Quang Phú, thương gia, Hoa Kỳ
 269. Phan Mạnh Cường, kỹ sư điện, TP HCM
 270. Le Quang Hien, cuu Dan bieu VNCH 1967-1971, Úc
 271. Mac Thuy Bich Thuy, Úc
 272. Đỗ Văn Tốn, TS, nghỉ hưu, Hà Nội
 273. Nguyen Quoc Tien, Cần Thơ
 274. Bùi Nguyễn Diệu An, sinh viên, TP HCM
 275. Tom Truong, ky su, Hoa Kỳ
 276. Nguyen Chien Thang, ky su, doanh nhan, TP HCM
 277. Truong Thi Sinh, noi tro, TP HCM
 278. Phùng Quốc Bình, kỹ sư, Hoa Kỳ
 279. Nguyen Hue, ky su, Hoa Kỳ
 280. Nguyễn Xuân Hướng, giảng viên, Hải Phòng
 281. Lê Đăng Dung, cán bộ nghỉ hưu, Hà Nội
 282. Hoàng Phú Đức, kỹ sư công trình, Nghệ An
 283. Luu Thi Nguyet Thanh, huu tri, Úc
 284. Lại Ngọc Cảnh, Phú Thọ
 285. Huynh T Quang, Hoa Kỳ
 286. Lê Văn Khoa, Clinical Pharmacist,ChapmanMedicalHospital, Hoa Kỳ
 287. Tran Minh, ve huu, Pháp
 288. Mindy Hoàng, Hoa Kỳ
 289. Calvin Tran, công nhân, Hoa Kỳ
 290. Kevin Tran, Hoa Kỳ
 291. Nguyễn Xuân Tiến, kỹ sư, Thụy Sĩ
 292. Nguyễn Chí Hiếu, công nhân, TP HCM
 293. Nguyễn Thế Viện, nghỉ hưu, HàNam
 294. Nguyễn Đỗ Hữu Hải, nghề nghiệp tự do, Hà Nội
 295. Edward Tran, kỹ sưHoa Kỳ
 296. Phan Quynh Giao, luat su, Úc
 297. Lê Văn Chinh Sinh, kỹ sư xây dựng, Đà Nẵng
 298. Truong Dinh Trong, công nhân, Hoa Kỳ
 299. Lê Quang Huy, Quảng Ninh
 300. Phong Nguyen, Hoa Kỳ
 301. Vu K Doanh, cong nhan, Hoa Kỳ
 302. Pham T Hong, day hoc, Hoa Kỳ
 303. Pham V Tieu, nghi huu, Hoa Kỳ
 304. Trinh T Buoi, nghi huu, Hoa Kỳ
 305. Dang Xieu, nhan vien bao ve tu nhan, Hoa Kỳ
 306. Nguyen Hai Anh, giao vien trung hoc pho thong, Hà Nội
 307. Trân Thị Anh, công nhân, Hà Nội
 308. Nguyễn Đức Tâm, kỹ sư, Gia Lai
 309. Trần Hoàng Đạo, kỹ sư, Quảng Ngãi
 310. Lê Bảy, cựu giáo viên, Úc
 311. Nguyễn Thanh Hiệp, nghề tự do, TP HCM
 312. Chuong Dao, kinh doanh, Úc
 313. Nguyễn Lê Tuấn, TS, Hà Nội
 314. Lê Trần Cảnh, giáo viên, Vũng Tàu
 315. Trần Anh Phương, sinh viên, Quảng Ngãi
 316. Lâm Phú Xuân, nghề tự do, Bình Dương
 317. Phạm Quốc Quân, kinh doanh, TP HCM
 318. Nguyễn Thái Ngọc, tài chính, Hà Nội
 319. Nguyễn Quốc Dũng, kỹ sư, TP HCM
 320. Nguyễn Trường Giang, kỹ sư tin học, TP HCM
 321. Cao Thị Ánh Hồng, kế toán, TP HCM
 322. Tô Linh Giang, nhân viên, Hà Nội
 323. Nguyễn Tuấn Anh, kỹ sư máy tàu thủy, Hải Phòng
 324. Dinh Ngoc, doanh nhân, CH Sec
 325. Nguyen Xuan Huong, Medical biller, Hoa Kỳ
 326. Nguyễn Quang Thanh, cessna aircraft company, Hoa Kỳ
 327. Jim My Luu, Hoa Kỳ
 328. Nguyễn Văn Dũng, kỹ sư XD, TP HCM
 329. Trần Văn Hơn, Hải Dương
 330. Lê Văn Tên, công nhân, Hải Dương
 331. Nguyễn Thu Huệ, Hải Dương
 332. Trần Thị Chi, Hải Dương
 333. Phan Văn Là, công nhân, Hải Dương
 334. Đào Văn Kẻ, giáo viên, Hải Dương
 335. Hoàng Văn Chiêu, giáo viên, Hải Dương
 336. Lê Thị Hồi, kĩ sư, Hải Dương
 337. Lê Thị Đáng, công nhân, Hải Dương
 338. Hoàng Thị Trừng, giáo viên, Hải Dương
 339. Phan Văn Trị, về hưu, Hải Dương
 340. Mạc Văn Viên, kỹ sư cơ khí, TP HCM
 341. Nguyễn Văn Bình, nghề nghiệp tự do, TP HCM
 342. Phùng Thanh Hoài, kỹ sư XD, Hà Nội
 343. Ngô Duy Sạ, giảng viên, Hà Nội
 344. Lê Đình Lân, TP HCM
 345. Le Chi Cang, chu tiem an,Denmark
 346. Lê Tự Dân, cử nhân, TP HCM
 347. Nguyễn Văn, giáo viên, Bình Dương
 348. Trần Lý Phước Lợi, Bà Rịa – Vũng Tàu
 349. Hoang Le Quyen, thợ uốn tóc, TP HCM
 350. Huynh Thu Thuy, thợ uốn tóc, TP HCM
 351. Nguyen Hong Phu, kien truc su, Hà Nội
 352. Nguyễn Đức Toàn, sales engineer, Bình Dương
 353. Nguyễn Lương Thành, nghề nghiệp tự do, Quảng Ngãi
 354. Nguyễn Văn Hiền, Hà Nội
 355. Dung Halvarez, kinh doanh, CH Séc
 356. Phạm Văn Điệp, Chủ tịch Hội người ViệtNamở tỉnhKarelia, Liên bang Nga
 357. Đỗ Thành Trung, Hoa Kỳ
 358. Phạm Đoàn Kết, kỹ thuật viên, Hoa Kỳ
 359. Phan Xuan Ho, Hoa Kỳ
 360. Nguyen Thi Cam Hang, Hoa Kỳ
 361. Phan Thi Bich Hop, Hoa Kỳ
 362. Phan Thi Bich Lien, Hoa Kỳ
 363. Phan Xuan Hoa, Hoa Kỳ
 364. Phan Xuan Binh, Hoa Kỳ
 365. Phan Thi Bich Thuan, Hoa Kỳ
 366. Phan Thi Bich Thao, Hoa Kỳ
 367. Phan Thi Bich Trung, Hoa Kỳ
 368. Phan Xuan Tin, Hoa Kỳ
 369. Phan Thi Bich Dung, Hoa Kỳ
 370. Phan Thi Bich Ngoc, Hoa Kỳ
 371. Phan Thi Bich Nga, Hoa Kỳ
 372. Phan Xuan Nghia, Hoa Kỳ
 373. Phan Thi Bich Hong, Hoa Kỳ
 374. John Payne, Hoa Kỳ
 375. Nguyen Thi Hong, Hoa Kỳ
 376. Tran Thu Van, Hoa Kỳ
 377. Vu Hong Minh, Hoa Kỳ
 378. Dao Danh Tho, Hoa Kỳ
 379. Cesar Johnsons, Hoa Kỳ
 380. Huynh Thi Phuong Loan, Hoa Kỳ
 381. Paul Tu Nguyen, Hoa Kỳ
 382. Vu Ngoc Tien, Hoa Kỳ
 383. Dr. Hoang Ngoc Phuoc, Hoa Kỳ
 384. Nguyen Thi Y Anh, Hoa Kỳ
 385. Pham Anh Thi, Hoa Kỳ
 386. Johnny Payne  Jr., Hoa Kỳ
 387. Phan Xuan Matthews, Hoa Kỳ
 388. Phan Xuan Huy, Hoa Kỳ
 389. Phan Xuan Dzung, Hoa Kỳ
 390. Phan Xuan Tuan, Hoa Kỳ
 391. Vu Tien Duc, Hoa Kỳ
 392. Vu Thi Hong Phuoc, Hoa Kỳ
 393. Dao Thi Anh Duong, Hoa Kỳ
 394. Dao Danh Tieng, Hoa Kỳ
 395. David Johnsons, Hoa Kỳ
 396. Christine Johnsons, Hoa Kỳ
 397. Phan Huynh Tien Phuong, Hoa Kỳ
 398. Phan Huynh Nam Phuong, Hoa Kỳ
 399. Johnny Thanh Nguyen, Hoa Kỳ
 400. Kayla Phuong Nguyen, Hoa Kỳ
 401. Christine Phuong Nguyen, Hoa Kỳ
 402. Vu Ngoc Son, Hoa Kỳ
 403. Vu Ngoc Tai, Hoa Kỳ
 404. Vu Thi Ngoc Suong, Hoa Kỳ
 405. Hoang Phuoc Loc, Hoa Kỳ
 406. Hoang Thi Phuoc Sang, Hoa Kỳ
 407. Hoang Phuoc Quy, Hoa Kỳ
 408. Hoang Thi Ngoc Giau, Hoa Kỳ
 409. Phan Tu Anh Angelina, Hoa Kỳ
 410. Pham Thi Anh Thu, Hoa Kỳ
 411. Pham Anh Lucas, Hoa Kỳ
 412. Pham Anh Marco, Hoa Kỳ
 413. Pham Anh Emma, Hoa Kỳ
 414. Pham Anh The My, Hoa Kỳ
 415. Phan Xuan Lan Anh, Hoa Kỳ
 416. Phan Xuan Trieu Anh, Hoa Kỳ
 417. Dao Phuoc Loc, Hoa Kỳ
 418. Dao Phuoc Giau, Hoa Kỳ
 419. Đoàn Võ, kỹ sư, TP HCM
 420. Nguyễn Văn Dũng, kỹ sư thủy lợi, TP HCM
 421. Nguyễn Tuấn Huy, ke toan, TP HCM
 422. Le Trung,kysu/ disease Investigator, Hoa Kỳ
 423. Phan Cao Chính, công nhân, TP HCM
 424. Ha Huu Nguyen, hưu trí, Hoa Kỳ
 425. Trần Thắng, kỹ sư, CHLB Đức
 426. Nguyễn Khánh, hưu trí, Úc
 427. Nguyễn Thị Phương Lan, hưu trí, Úc
 428. Vinh Binh,USPostal Service, Hoa Kỳ
 429. Huỳnh Xuân Thiệp, nhà giáo hưu trí, Bình Định
 430. Ôn Uyển Trinh, Giám đốc cty tư nhân, TP HCM
 431. Huỳnh Phú Quốc, doanh nhân, Bình Định
 432. Nguyễn Thị Tuyết, TP HCM
 433. Nguyễn Thị Mai, hải quan, TP HCM
 434. Bùi Đợi, Quảng Ngãi
 435. Bùi Minh Thắng, Quảng Ngãi
 436. Bùi Thanh Mãn, công nhân, Quảng Ngãi
 437. Nguyễn Văn Long, kiểm lâm, Lâm Đồng
 438. Tôn Quốc Dũng, kinh doanh, Vũng Tàu
 439. Đỗ Ức Trí, kỹ sư, TP HCM
 440. Đinh Văn Cận, kỹ sư, TP HCM
 441. Vũ Tuấn Cường, kỹ sư điện, Hà Nội
 442. Duong Le, Engineer, Aviation System Specialist, Hoa Kỳ
 443. Lê Anh Trung, Hà Nội
 444. Luong Khanh, cong nhan, Hoa Kỳ
 445. Do T Kim, cong nhan, Hoa Kỳ
 446. Luong Hoang Nhi, sinh vien, Hoa Kỳ
 447. Son Nguyen, bussinessman, Hoa Kỳ
 448. Do T Phung, tho nail, Hoa Kỳ
 449. Vo Minh Nghiem, chuyen vien ky thuat cua hang Intel Corporation, Hoa Kỳ
 450. Hoa Le, Hoa Kỳ
 451. Mai Quang Huy, cử nhân luật, Hà Nội
 452. Lê Thị Phương, bác sỹ, Hà Nội
 453. Lê Văn Chiến, kỹ sư, Hà Nội
 454. Đặng Văn Sinh, nhà văn, giáo viên, Hải Dương
 455. Nguyễn Như Minh, buôn bán tự do, TP HCM
 456. Huỳnh Quốc Vương, kiến trúc sư, TP HCM
 457. Duc Nguyen, kỹ sư, Hoa Kỳ
 458. Đặng Văn Sơn, nghề nghiệp tự do, Hà Nội
 459. Dinh Cong Khanh, nhan vien xa hoi, Úc
 460. Huu Cong Ho, electrical engineering, Hoa Kỳ
 461. Hà Ty, thợ xây, TP HCM
 462. Bùi  Lý, thợ xây, TP HCM
 463. Lê Viêm, thợ xây, TP HCM
 464. Tony Tran, huu tri, Hoa Kỳ
 465. Vũ Tuấn Anh, kinh doanh tự do, Hà Nội
 466. Đào Thị Kiều Anh, TP HCM
 467. Pham Quang Chieu, Hoa Kỳ
 468. Nguyễn Thị Thanh Phong, nội trợ, Úc
 469. Nguyễn Mỹ Thắng, thường dân, Vũng Tàu
 470. Pham Chan James, buôn bán, Phần Lan
 471. Son Pham, Hoa Kỳ
 472. Phạm Xuân Phụng, HàNam
 473. Nguyen Van Thinh, nong dan, TP HCM
 474. Trần Hữu Tuân, thợ, Vũng Tàu
 475. Phan Thuỵ Minh Tú, sinh viên, TP HCM
 476. Duong Quoc Son, TP HCM
 477. Nguyễn Duy Thuyên, kinh doanh, CHLB Đức
 478. Phan Thụy Minh Hằng, sinh viên, TP HCM
 479. Đặng Chu Sơn, kỹ sư, TP HCM
 480. Đặng Biên, cán bộ hưu trí, TP HCM
 481. Chu Thị Lý, cán bộ hưu trí, TP HCM
 482. Nguyễn Quang Đan, Hoa Kỳ
 483. G.B Nguyễn Duy An, linh mục, giáo phận Vinh
 484. Nguyễn Công Vũ, giảng viên phần mềm, tiến sĩ, TP HCM
 485. Lê Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Viện, Tổng cục Biển-Hải đảo, Hà Nội
 486. Tran Thi Tuyen, nghi huu, Ha Noi
 487. Lê Hồng Thắng, nông dân, Nghệ An
 488. Lê Xuân Hương, nông dân, Nghệ An
 489. Trần Văn Thái, nông dân, Nghệ An
 490. Nguyễn Sỹ Tình, nông dân, Nghệ An
 491. Lê Văn Năng, nông dân, Nghệ An
 492. Trần Thị Thoan, nông dân, Nghệ An
 493. Lê Thị Hiên, nông dân, Nghệ An
 494. Trần Thị Hiên, nông dân, Nghệ An
 495. Lê Hữu Hiền, nông dân, Nghệ An
 496. Lê Văn Tường, nông dân, Nghệ An
 497. Lê Văn Thông, nông dân, Nghệ An
 498. Nguyễn Thị Hậu, nông dân, Nghệ An
 499. Nguyễn Thị Lý, nông dân, Nghệ An
 500. Lê Thị Hiền, nông dân, Nghệ An
 501. Nguyễn Văn Vinh (1), nông dân, Nghệ An
 502. Nguyễn Xuân Thiết, nông dân, Nghệ An
 503. Nguyễn Văn Tin, nông dân, Nghệ An
 504. Nguyễn Ngọc Xuân, nông dân, Nghệ An
 505. Bùi Văn Lành, nông dân, Nghệ An
 506. Bùi Văn Vương, nông dân, Nghệ An
 507. Nguyễn Trung Hòa, nông dân, Nghệ An
 508. Nguyễn Xuân Hợp, nông dân, Nghệ An
 509. Lê Xuân Bình, nông dân, Nghệ An
 510. Lê Hồng Thanh, nông dân, Nghệ An
 511. Nguyễn Thị Kính, nông dân, Nghệ An
 512. Nguyễn Thị Linh, nông dân, Nghệ An
 513. Nguyễn Văn Hợi, nông dân, Nghệ An
 514. Nguyễn Văn Thỏa, nông dân, Nghệ An
 515. Lê Văn Trường, nông dân, Nghệ An
 516. Lê Văn Lộc, nông dân, Nghệ An
 517. Chu Thị Phương, nông dân, Nghệ An
 518. Nguyễn Thị Lài, nông dân, Nghệ An
 519. Nguyễn Văn Huệ, nông dân, Nghệ An
 520. Nguyễn Thị Chính, nông dân, Nghệ An
 521. Lê Thị Đường, nông dân, Nghệ An
 522. Nguyễn Thị Đính, nông dân, Nghệ An
 523. Trần Thị Trọng, nông dân, Nghệ An
 524. Nguyễn Văn Thuận, nông dân, Nghệ An
 525. Lê Văn Nghĩa, nông dân, Nghệ An
 526. Lê Văn Thiện, nông dân, Nghệ An
 527. Trần Mạnh Hoàn, nông dân, Nghệ An
 528. Nguyễn Đình Hải, nông dân, Nghệ An
 529. Lê Hùng Vương, nông dân, Nghệ An
 530. Nguyễn Hữu Cường, nông dân, Nghệ An
 531. Nguyễn Xuân Sâm, nông dân, Nghệ An
 532. Phạm Văn Sỹ, nông dân, Nghệ An
 533. Lê Văn Minh, nông dân, Nghệ An
 534. Lê Ngọc Phượng, nông dân, Nghệ An
 535. Nguyễn Văn Thân (2), nông dân, Nghệ An
 536. Chu Văn Thiện, nông dân, Nghệ An
 537. Phạm Hữu Tâm, nông dân, Nghệ An
 538. Trần Văn Hùng, nông dân, Nghệ An
 539. Phạm Hữu Thành, nông dân, Nghệ An
 540. Nguyễn Xuân Lý, nông dân, Nghệ An
 541. Nguyễn Văn Sáng (2), nông dân, Nghệ An
 542. Nguyễn Đình Hiển, nông dân, Nghệ An
 543. Chu Trọng Sơn, nông dân, Nghệ An
 544. Nguyễn Văn Ngọc (1), nông dân, Nghệ An
 545. Phạm Văn Tùng, nông dân, Nghệ An
 546. Lưu Xuân Thu, nông dân, Nghệ An
 547. Nguyễn Hữu Cảnh, nông dân, Nghệ An
 548. Nguyễn Ngọc Đông, nông dân, Nghệ An
 549. Trần Văn Định, nông dân, Nghệ An
 550. Trần Văn Tình, nông dân, Nghệ An
 551. Nguyễn Trung Hòa, nông dân, Nghệ An
 552. Trần Văn Thông, nông dân, Nghệ An
 553. Vũ Văn Sáu, nông dân, Nghệ An
 554. Lê Văn Hiểu, nông dân, Nghệ An
 555. Chu Văn Đông, nông dân, Nghệ An
 556. Chu Trọng Khuê, nông dân, Nghệ An
 557. Nguyễn Đức Dung, nông dân, Nghệ An
 558. Nguyễn Văn Hồng, nông dân, Nghệ An
 559. Lê Văn Hiếu, nông dân, Nghệ An
 560. Lê Đức Anh, nông dân, Nghệ An
 561. Nguyễn Hữu Cai, nông dân, Nghệ An
 562. Chu Xuân Trị, nông dân, Nghệ An
 563. Lê Văn Lai, công nhân, Nghệ An
 564. Chu Khắc Phán, nông dân, Nghệ An
 565. Chu Trọng Thông, nông dân, Nghệ An
 566. Trần Trọng Quỳnh, nông dân, Nghệ An
 567. Trần Xuân Hùng, nông dân, Nghệ An
 568. Nguyễn Thị Lộc, nông dân, Nghệ An
 569. Trần Xuân Khánh, nông dân, Nghệ An
 570. Vũ Văn Hữu, nông dân, Nghệ An
 571. Nguyễn Hữu Tin, nông dân, Nghệ An
 572. Trần Văn Nhất, nông dân, Nghệ An
 573. Nguyễn Thị Vui, Công nhân, Nghệ An
 574. Chu Văn Lương, nông dân, Nghệ An
 575. Nguyễn Thị Vân, nông dân, Nghệ An
 576. Nguyễn Hữu Thế, nông dân, Nghệ An
 577. Trần Xuân Dung, nông dân, Nghệ An
 578. Chu Văn Quyền, nông dân, Nghệ An
 579. Trần Văn Thiên, nông dân, Nghệ An
 580. Trần Văn Kính, nông dân, Nghệ An
 581. Trần Văn Hoan, nông dân, Nghệ An
 582. Nguyễn Văn Ngọc (2), nông dân, Nghệ An
 583. Trần Văn Diện, nông dân, Nghệ An
 584. Đậu Bá Thạch, nông dân, Nghệ An
 585. Đậu Bá Bình, nông dân, Nghệ An
 586. Chu Trọng Kỳ, nông dân, Nghệ An
 587. Nguyễn Thị Tình, nông dân, Nghệ An
 588. Chi Thị Mai, học sinh, Nghệ An
 589. Lê Đình Nhiên, nông dân, Nghệ An
 590. Đàm Thị Thuận, nông dân, Nghệ An
 591. Nguyễn Trọng  Định, nông dân, Nghệ An
 592. Nguyễn Thị Nghi, nông dân, Nghệ An
 593. Nguyễn Thị Hương, nông dân, Nghệ An
 594. Lê Thị Hiển, nông dân, Nghệ An
 595. Hồ Thị  Bản, nông dân, Nghệ An
 596. Lê Công Loan, nông dân, Nghệ An
 597. Trần Đình Vân, nông dân, Nghệ An
 598. Nguyễn Trọng Lạc, nông dân, Nghệ An
 599. Nguyễn Thị Quý, nông dân, Nghệ An
 600. Trần Thị Ân, nông dân, Nghệ An
 601. Trần Đình Vương, nông dân, Nghệ An
 602. Nguyễn Thị Hảo, nông dân, Nghệ An
 603. Nguyễn Văn Huệ, nông dân, Nghệ An
 604. Nguyễn Thị Đóa, nông dân, Nghệ An
 605. Chu Thị Thanh, nông dân, Nghệ An
 606. Trần Thị Liên, nông dân, Nghệ An
 607. Nguyễn Thị Giáo, nông dân, Nghệ An
 608. Lê Thị Nhung, nông dân, Nghệ An
 609. Nguyễn Văn Hoàng, sinh viên, Nghệ An
 610. Nguyễn Văn Lâm, học sinh, Nghệ An
 611. Nguyễn Văn Sáng (1), nông dân, Nghệ An
 612. Phan Thị Trọng, nông dân, Nghệ An
 613. Nguyễn Văn Vinh (2), nông dân, Nghệ An
 614. Nguyễn Văn Quang, nông dân, Nghệ An
 615. Nguyễn Văn Minh, nông dân, Nghệ An
 616. Nguyễn Thị Lộc, nông dân, Nghệ An
 617. Nguyễn Văn Trinh, nông dân, Nghệ An
 618. Chu Văn Chính, nông dân, Nghệ An
 619. Chu Trọng Ngân, nông dân, Nghệ An
 620. Chu Trọng Vinh, nông dân, Nghệ An
 621. Lê Công Hoan, nông dân, Nghệ An
 622. Bùi Thị Hiên, nông dân, Nghệ An
 623. Nguyễn Thị Hiên, nông dân, Nghệ An
 624. Nguyễn Văn Trị, nông dân, Nghệ An
 625. Nguyễn Văn Đại, nông dân, Nghệ An
 626. Vũ Thị Nhung, nông dân, Nghệ An
 627. Nguyễn Văn Đường, nông dân, Nghệ An
 628. Nguyễn Thị Vinh, nông dân, Nghệ An
 629. Đặng Thị Hiền, nông dân, Nghệ An
 630. Chu Thị Lý, nông dân, Nghệ An
 631. Nguyễn Trọng Lộc, nông dân, Nghệ An
 632. Phạm Thị Minh, nông dân, Nghệ An
 633. Chu Văn Thảo, nông dân, Nghệ An
 634. Chu Thị Nghĩa, nông dân, Nghệ An
 635. Trần Thị Trinh, nông dân, Nghệ An
 636. Nguyễn Thị Châu, nông dân, Nghệ An
 637. Trần Đình Yên, nông dân, Nghệ An
 638. Lê Thị Liệu, nông dân, Nghệ An
 639. Bùi Đức Duệ (2), nông dân, Nghệ An
 640. Bùi Đức Duệ (3), nông dân, Nghệ An
 641. Bùi Đức Duệ (4), nông dân, Nghệ An
 642.  Bùi Đức Phúc (2), học sinh, Nghệ An
 643. Bùi Đức Quyền (2), nông dân, Nghệ An
 644. Bùi Đức Quyền (3), nông dân, Nghệ An
 645. Bùi Đức Sáng (2), nông dân, Nghệ An
 646. Bùi Đức Tâm (2), nông dân, Nghệ An
 647. Bùi Hương (2), nông dân, Nghệ An
 648. Bùi Minh Châu (2), nông dân, Nghệ An
 649. Bùi Minh (2), nông dân, Nghệ An
 650. Bùi Thị Hạnh (2), nông dân, Nghệ An
 651. Bùi Thị Hiền (2), học sinh, Nghệ An
 652. Bùi Thị Hiền (3), học sinh, Nghệ An
 653. Bùi Thị Hồng (2), nông dân, Nghệ An
 654. Bùi Thị Hồng (3), nông dân, Nghệ An
 655. Bùi Thị Hường (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 656. Bùi Thị Lan (2), học sinh, Nghệ An
 657. Bùi Thị Oanh (2), học sinh, Nghệ An
 658. Bùi Thị Oanh (3), học sinh, Nghệ An
 659. Bùi Thị Phượng (2), nông dân, Nghệ An
 660. Bùi Thị Thanh (2), nông dân, Nghệ An
 661. Bùi Thị Trang (2), học sinh, Nghệ An
 662. Bùi Thị Vân (2), học sinh, Nghệ An
 663. Bùi Trọng Thuyên (2), nông dân, Nghệ An
 664. Bùi Văn Chế (2), nông dân, Nghệ An
 665. Bùi Văn Cường (2), nông dân, Nghệ An
 666. Bùi Văn Cường (3), nông dân, Nghệ An
 667. Bùi Văn Cường (4), nông dân, Nghệ An
 668. Bùi Văn Đoàn (2), học sinh, Nghệ An
 669. Bùi Văn Đức (2), học sinh, Nghệ An
 670. Bùi Văn Dương (2), nông dân, Nghệ An
 671. Bùi Văn Giang (2), học sinh, Nghệ An
 672. Bùi Văn Linh (2), nông dân, Nghệ An
 673. Bùi Văn Linh (3), nông dân, Nghệ An
 674. Bùi Văn Long (2), nông dân, Nghệ An
 675. Bùi Văn Minh (2), nông dân, Nghệ An
 676. Bùi Văn Nhân (2), nông dân, Nghệ An
 677. Bùi Văn Tâm (2), nông dân, Nghệ An
 678. Bùi Văn Tâm (3), nông dân, Nghệ An
 679. Bùi Văn Thanh (2), nông dân, Nghệ An
 680. Bùi Văn Thanh (3), nông dân, Nghệ An
 681. Bùi Văn Thanh (4), nông dân, Nghệ An
 682. Bùi Văn Thanh (5), nông dân, Nghệ An
 683. Bùi Văn Thanh (6), nông dân, Nghệ An
 684. Bùi Văn Thanh (7), nông dân, Nghệ An
 685. Bùi Văn Thiện (2), học sinh, Nghệ An
 686. Bùi Xuân Hoàng (2), học sinh, Nghệ An
 687. Cao Thị Hà (2), làm ruộng, Nghệ An
 688. Chu Thị Lan (2), công dân, Hưng Yên
 689. Đàm Đức Hạnh (2), nông dân, Văn Giang
 690. Đàm Huy Tường (2), công dân, Hưng Yên
 691. Đàm Huy Tưởng (2), công dân, Hưng Yên
 692. Đàm Thị Cúc (2), công dân, Hưng Yên
 693. Đàm Thị Đào (2), công dân, Hưng Yên
 694. Đàm Thị Hiên (2), nông dân, Văn Giang
 695. Đàm Thị Huệ (2), công dân, Hưng Yên
 696. Đàm Thị Lý (2), công dân, Hưng Yên
 697. Đàm Thị Mừng (2), công dân, Hưng Yên
 698. Đàm Thị Ngâm (2), công dân, Hưng Yên
 699. Đàm Thị Soát (2), công dân, Hưng Yên
 700. Đàm Thị Thắm (2), công dân, Hưng Yên
 701. Đàm Thị Thơm (2), công dân, Hưng Yên
 702. Đàm Thị Tuyên (2), công dân, Hưng Yên
 703. Đàm Văn Ấm (2), công dân, Hưng Yên
 704. Đàm Văn Hoa (2), công dân, Hưng Yên
 705. Đàm Văn Ngọc (2), công dân, Hưng Yên
 706. Đặng Thị Nga (2), làm ruộng, Hà Tĩnh
 707. Đinh Thị Hiếu (2), nông dân, Nghệ An
 708. Đinh Thị Thi (2), nông dân, Nghệ An
 709. Đinh Văn Linh (2), nông dân, Nghệ An
 710. Đinh Văn Toan (2), nghề tự do, Nam Định
 711. Đỗ Anh Tuấn (2), học sinh, Hà Nội
 712. Đỗ Phương Thảo (2), học sinh, Hà Nội
 713. Đỗ Thị Hương (2), công dân, Hưng Yên
 714. Đỗ Thị Kim Oanh (2), công dân, Hưng Yên
 715. Đỗ Thị Quỳnh (2), công dân, Hưng Yên
 716. Đỗ Thị Thắm (2), công dân, Hưng Yên
 717. Dương Thị Chỉnh (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 718. Dương Thị Thủy (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 719. Dương Văn Dương (2), nông dân, Văn Giang
 720. Dương Văn Kính (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 721. Hồ Thị Hồng (2), nông dân, Nghệ An
 722. Hồ Thị Liên (2), nông dân, Nghệ An
 723. Hồ Thị Minh (2), nông dân, Nghệ An
 724. Hồ Thị Nhung (2), nông dân, Nghệ An
 725. Hồ Thị Thoa (2), nông dân, Nghệ An
 726. Hồ Thị Thủy (2), học sinh, Nghệ An
 727. Hồ Thị Thủy (2), học sinh, Nghệ An
 728. Hồ Trọng Hữu (2), nông dân, Nghệ An
 729. Hồ Văn Phúc (2), nông dân, Nghệ An
 730. Hồ Văn Phước (2), nông dân, Nghệ An
 731. Hồ Văn Quýt (2), nông dân, Nghệ An
 732. Hồ Văn Quýt (2), nông dân, Nghệ An
 733. Hồ Văn Sơn (2), nông dân, Nghệ An
 734. Hồ Văn Vị (2), nông dân, Nghệ An
 735. Hoàng Minh Lâm (2), nông dân, Nghệ An
 736. Hoàng Thị Hương (2), cày ruộng, Nghệ An
 737. Hoàng Thị Lương (2), làm ruộng, Nghệ An
 738. Hoàng Thị Mai Phương (2), học sinh, Nghệ An
 739. Hoàng Văn Hậu (2), nông dân, Nghệ An
 740. Hoàng Văn Quyết (2), làm ruộng, Hà Tĩnh
 741. Lê Thị Đang (2), nông dân, Văn Giang
 742. Lê Thị Hằng (2), nông dân, Nghệ An
 743. Lê Thị Hạnh (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 744. Lê Thị Hương (2), sinh viên, Nghệ An
 745. Lê Thị Kiên (2), công dân, Hưng Yên
 746. Lê Thị Sơn (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 747. Lê Thị Tuyết (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 748. Lê Văn Hiệu (2), nông dân, Văn Giang
 749. Lê Văn Sanh (2), nông dân, Văn Giang
 750. Lê Văn Tiến (2), công dân, Hưng Yên
 751. Nguyễn Anh Tuấn (2), học sinh, Nghệ An
 752. Nguyễn Cần (2), nông dân, Nghệ An
 753. Nguyễn Công Danh (2), nông dân, Nghệ An
 754. Nguyễn Công Hạnh (2), Ninh Thuận
 755. Nguyễn Công (2), làm ruộng, Nghệ An
 756. Nguyễn Đăng Khoa (2), học sinh, Nghệ An
 757. Nguyễn Đăng Khoa (3), học sinh, Nghệ An
 758. Nguyen Duy Anh (2), sinh viên, TP HCM
 759. Nguyễn Hóa (2), nông dân, Nghệ An
 760. Nguyễn Khánh Trung (2), học sinh, Nghệ An
 761. Nguyễn Minh Vương (2), nông dân, Văn Giang
 762. Nguyễn Phú (2), nông dân, Nghệ An
 763. Nguyễn Phước (2), nông dân, Nghệ An
 764. Nguyễn Thế (2), nông dân, Nghệ An
 765. Nguyễn Thị Ân (2), làm ruộng, Nghệ An
 766. Nguyễn Thị Bảy (2), nông dân, Nghệ An
 767. Nguyễn Thị Bích (2), làm ruộng, Nghệ An
 768. Nguyễn Thị Bình (2), làm ruộng, Nghệ An
 769. Nguyễn Thị Bình (3), nông dân, Nghệ An
 770. Nguyễn Thị Châu (2), nông dân, Nghệ An
 771. Nguyễn Thị Châu (3), nông dân, Nghệ An
 772. Nguyễn Thị Chính (2), nông dân, Nghệ An
 773. Nguyễn Thị Chính (3), nông dân, Nghệ An
 774. Nguyễn Thị Chốc (2), công dân, Hưng Yên
 775. Nguyễn Thị Chốc (3), nông dân, Văn Giang
 776. Nguyễn Thị Danh (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 777. Nguyễn Thị Đào (2), làm ruộng, Nghệ An
 778. Nguyễn Thị Đào (3), làm ruộng, Nghệ An
 779. Nguyễn Thị Đào (4), làm ruộng, Nghệ An
 780. Nguyễn Thị Dung (2), học sinh, Nghệ An
 781. Nguyễn Thị Dung (3), học sinh, Nghệ An
 782. Nguyễn Thị Dung (4), học sinh, Nghệ An
 783. Nguyễn Thị Dung (5), học sinh, Nghệ An
 784. Nguyễn Thị Dung (6), học sinh, Nghệ An
 785. Nguyễn Thị Dung (7), học sinh, Nghệ An
 786. Nguyển Thị Dung (8), học sinh, Nghệ An
 787. Nguyễn Thị Dung (2), nông dân, Nghệ An
 788. Nguyễn Thị Dương (2), học sinh, Nghệ An
 789. Nguyễn Thị Duyên (2), nông dân, Nghệ An
 790. Nguyễn Thị Gương (2), nông dân, Nghệ An
 791. Nguyễn Thị Hà (2), học sinh, Nghệ An
 792. Nguyễn Thị Hà (3), học sinh, Nghệ An
 793. Nguyễn Thị Hà (4), học sinh, Nghệ An
 794. Nguyễn Thị Hà (5), học sinh, Nghệ An
 795. Nguyễn Thị Hà (6), học sinh, Nghệ An
 796. Nguyễn Thị Hạ (2), nông dân, Nghệ An
 797. Nguyễn Thị Hải (2), học sinh, Nghệ An
 798. Nguyễn Thị Hải (2), nội trợ, Hà Nội
 799. Nguyễn Thị Hải (2), nông dân, Nghệ An
 800. Nguyễn Thị Hải (3), nông dân, Nghệ An
 801. Nguyễn Thị Hạnh (2), học sinh, Nghệ An
 802. Nguyễn Thị Hạnh (2), nông dân, Nghệ An
 803. Nguyễn Thị Hiền (2), làm ruộng, Nghệ An
 804. Nguyễn Thị Hiền (3), nông dân, Nghệ An
 805. Nguyễn Thị Hoa (2), học sinh, Nghệ An
 806. Nguyễn Thị Hoa (3), học sinh, Nghệ An
 807. Nguyễn Thị Hoa (2), làm ruộng, Nghệ An
 808. Nguyễn Thị Hoan (2), học sinh, Nghệ An
 809. Nguyễn Thị Hoan (3), học sinh, Nghệ An
 810. Nguyễn Thị Hồng (2), học sinh, Nghệ An
 811. Nguyễn Thị Hồng (3), học sinh, Nghệ An
 812. Nguyễn Thị Hồng (4), học sinh, Nghệ An
 813. Nguyễn Thị Hồng (2), làm ruộng, Hà Tĩnh
 814. Nguyễn Thị Hồng (3), nông dân, Nghệ An
 815. Nguyễn Thị Hồng (4), nông dân, Nghệ An
 816. Nguyễn Thị Hồng (5), nông dân, Nghệ An
 817. Nguyễn Thị Huệ (2), học sinh, Nghệ An
 818. Nguyễn Thị Huệ (3), học sinh, Nghệ An
 819. Nguyễn Thị Huệ (4), học sinh, Nghệ An
 820. Nguyễn Thị Hưng (2), nông dân, Nghệ An
 821. Nguyễn Thị Hương (2), học sinh, Nghệ An
 822. Nguyễn Thị Hường (2), học sinh, Nghệ An
 823. Nguyễn Thị Hường (3), học sinh, Nghệ An
 824. Nguyễn Thị Hương (2), làm ruộng, Nghệ An
 825. Nguyễn Thị Hương (3), nông dân, Nghệ An
 826. Nguyễn Thị Huyền (2), kinh doanh, Hà Nội
 827. Nguyễn Thị Kim Oanh (2), học sinh, Nghệ An
 828. Nguyễn Thị Lan (2), học sinh, Nghệ An
 829. Nguyễn Thị Lan (3), học sinh, Nghệ An
 830. Nguyễn Thị Lan (4), học sinh, Nghệ An
 831. Nguyễn Thị Lan (5), học sinh, Nghệ An
 832. Nguyễn Thị Lan (6), học sinh, Nghệ An
 833. Nguyễn Thị Lan (7), học sinh, Nghệ An
 834. Nguyễn Thị Lan (2), làm ruộng, Nghệ An
 835. Nguyễn Thị Lan (3), nông dân, Nghệ An
 836. Nguyễn Thị Lan (4), nông dân, Nghệ An
 837. Nguyễn Thị Lan (5), nông dân, Nghệ An
 838. Nguyễn Thị Lan (6), nông dân, Nghệ An
 839. Nguyễn Thị Lan (7), nông dân, Nghệ An
 840. Nguyễn Thị Lan (8), nông dân, Nghệ An
 841. Nguyễn Thị Lan (9), nông dân, Nghệ An
 842. Nguyễn Thị Lập (2), nông dân, Nghệ An
 843. Nguyễn Thị Lê (2), nông dân, Nghệ An
 844. Nguyễn Thị Liêm (2), làm ruộng, Nghệ An
 845. Nguyễn Thị Liên (2), làm ruộng, Nghệ An
 846. Nguyễn Thị Linh (2), nông dân, Nghệ An
 847. Nguyễn Thị Loan (2), nông dân, Nghệ An
 848. Nguyễn Thị Loan (3), nông dân, Nghệ An
 849. Nguyễn Thị Loan (4), nông dân, Nghệ An
 850. Nguyễn Thị Loan (5), nông dân, Nghệ An
 851. Nguyễn Thị Lợi (2), học sinh, Nghệ An
 852. Nguyễn Thị Long (2), làm ruộng, Nghệ An
 853. Nguyễn Thị Lý (2), nông dân, Nghệ An
 854. Nguyễn Thị Mai (2), học sinh, Nghệ An
 855. Nguyễn Thị Mai (2), làm ruộng, Nghệ An
 856. Nguyễn Thị Mận (2), học sinh, Nghệ An
 857. Nguyễn Thị Minh (2), nông dân, Nghệ An
 858. Nguyễn Thị Minh (3), nông dân, Nghệ An
 859. Nguyễn Thị Nga (2), học sinh, Nghệ An
 860. Nguyễn Thị Nga (3), học sinh, Nghệ An
 861. Nguyễn Thị Nga (4), học sinh, Nghệ An
 862. Nguyễn Thị Ngọc (2), nông dân, Nghệ An
 863. Nguyễn Thị Nhan (2), học sinh, Nghệ An
 864. Nguyễn Thị Nhàn (2), làm ruộng, Nghệ An
 865. Nguyễn Thị Nhung (2), học sinh, Nghệ An
 866. Nguyễn Thị Nhung (3), học sinh, Nghệ An
 867. Nguyễn Thị Nhung (4), học sinh, Nghệ An
 868. Nguyễn Thị Nhung (2), nghề tự do, Hà Nội
 869. Nguyễn Thị Nhường (2), nông dân, Nghệ An
 870. Nguyễn Thị Oanh (2), học sinh, Nghệ An
 871. Nguyễn Thị Oanh (3), học sinh, Nghệ An
 872. Nguyễn Thị Oanh (4), học sinh, Nghệ An
 873. Nguyễn Thị Oanh (5), học sinh, Nghệ An
 874. Nguyễn Thị Oanh (6), học sinh, Nghệ An
 875. Nguyễn Thị Oanh (7), học sinh, Nghệ An
 876. Nguyễn Thị Oanh (2), nông dân, Nghệ An
 877. Nguyễn Thị Oanh (3), nông dân, Nghệ An
 878. Nguyễn Thị Phong (2), làm ruộng, Nghệ An
 879. Nguyễn Thị Phong (3), nông dân, Nghệ An
 880. Nguyễn Thị Phú (2), nông dân, Nghệ An
 881. Nguyễn Thị Phúc (2), nông dân, Nghệ An
 882. Nguyễn Thị Phúc (3), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 883. Nguyễn Thị Phúc (4), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 884. Nguyễn Thị Phương (2), học sinh, Nghệ An
 885. Nguyễn Thị Phương (3), học sinh, Nghệ An
 886. Nguyễn Thị Phương (2), làm ruộng, Nghệ An
 887. Nguyễn Thị Phượng (2), làm ruộng, Nghệ An
 888. Nguyễn Thị Phượng (3), làm ruộng, Nghệ An
 889. Nguyễn Thị Phương (3), nông dân, Nghệ An
 890. Nguyễn Thị Sáng (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 891. Nguyễn Thị Tâm (2), nông dân, Nghệ An
 892. Nguyễn Thị Tâm (3), nông dân, Nghệ An
 893. Nguyễn Thị Tâm (2), sinh viên, Hà Nội
 894. Nguyễn Thị Tâm (3), sinh viên, Nghệ An
 895. Nguyễn Thị Tâm (4), sinh viên, Nghệ An
 896. Nguyễn Thị Tạo (2), nông dân, Nghệ An
 897. Nguyễn Thị Tạo (3), nông dân, Nghệ An
 898. Nguyễn Thị Thái (2), nông dân, Nghệ An
 899. Nguyễn Thị Thắm (2), học sinh, Nghệ An
 900. Nguyễn Thị Thanh (2), hưu trí, Hà Nội
 901. Nguyễn Thị Thiên (2), làm ruộng, Nghệ An
 902. Nguyễn Thị Thiện (2), làm ruộng, Nghệ An
 903. Nguyễn Thị Thiện (3), làm ruộng, Nghệ An
 904. Nguyễn Thị Thiên (3), nông dân, Nghệ An
 905.  Nguyễn Thị Thu (2), học sinh, Nghệ An
 906. Nguyễn Thị Thu (2), nông dân, Nghệ An
 907. Nguyễn Thị Thuận (2), sinh viên, Nghệ An
 908. Nguyễn Thị Thương (2), học sinh, Nghệ An
 909. Nguyễn Thị Thùy Dung (2), học sinh, Nghệ An
 910. Nguyễn Thị Thúy (2), học sinh, Nghệ An
 911. Nguyễn Thị Thúy (3), học sinh, Nghệ An
 912. Nguyễn Thị Thủy (2), học sinh, Nghệ An
 913. Nguyễn Thị Thủy (3), học sinh, Nghệ An
 914. Nguyễn Thị Thủy (4), học sinh, Nghệ An
 915. Nguyễn Thị Thủy (2), nhân viên văn phòng, Hà Tĩnh
 916. Nguyễn Thị Tín (2), nông dân, Nghệ An
 917. Nguyễn Thị Tín (3), nông dân, Nghệ An
 918. Nguyễn Thị Tín (4), nông dân, Nghệ An
 919. Nguyễn Thị Tình (2), làm ruộng, Nghệ An
 920. Nguyễn Thị Trang (2), học sinh, Nghệ An
 921. Nguyễn Thị Trang (3), học sinh, Nghệ An
 922. Nguyễn Thị Truyền (2), làm ruộng, Nghệ An
 923. Nguyễn Thị Truyền (3), nông dân, Nghệ An
 924. Nguyễn Thị Vân (2), học sinh, Nghệ An
 925. Nguyễn Thị Vân (2), học sinh, Nghệ An
 926. Nguyễn Thị Vân (2), nông dân, Nghệ An
 927. Nguyễn Thị Vinh (2), nông dân, Nghệ An
 928. Nguyễn Tuấn Anh (2), học sinh, Nghệ An
 929. Nguyễn Văn Báu (2), tự do, Ninh Bình
 930. Nguyễn Văn Bình (2), học sinh, Nghệ An
 931. Nguyễn Văn Bình (3), học sinh, Nghệ An
 932. Nguyễn Văn Bình (2), nông dân, Nghệ An
 933. Nguyễn Văn Cần (2), nông dân, Nghệ An
 934. Nguyễn Văn Cần (3), nông dân, Nghệ An
 935. Nguyễn Văn Cần (4), nông dân, Nghệ An
 936. Nguyễn Văn Châu (2), nông dân, Nghệ An
 937. Nguyễn Văn Chí (2), kỹ sư cơ khí, Bắc Ninh
 938. Nguyễn Văn Chỉ (2), nghề tự do, Hà Nội
 939. Nguyễn Văn Chính (2), nông dân, Nghệ An
 940. Nguyễn Văn Cường (2), học sinh, Nghệ An
 941. Nguyễn Văn Cường (3), nông dân, Nghệ An
 942. Nguyễn Văn Cường (4), nông dân, Nghệ An
 943. Nguyễn Văn Cường (5), nông dân, Nghệ An
 944. Nguyễn Văn Cường (6), nông dân, Nghệ An
 945. Nguyễn Văn Danh (2), làm ruộng, Nghệ An
 946. Nguyễn Văn Danh (3), làm ruộng, Nghệ An
 947. Nguyễn Văn Danh (4), nông dân, Nghệ An
 948. Nguyễn Văn Danh (5), nông dân, Nghệ An
 949. Nguyễn Văn Danh (6), nông dân, Nghệ An
 950. Nguyễn Văn Diện (2), nông dân, Nghệ An
 951. Nguyễn Văn Đình (2), nông dân, Nghệ An
 952. Nguyễn Văn Đức (2), học sinh, Nghệ An
 953. Nguyễn Văn Đức (3), học sinh, Nghệ An
 954. Nguyễn Văn Đức (4), học sinh, Nghệ An
 955. Nguyễn Văn Đức (5), học sinh, Nghệ An
 956. Nguyễn Văn Đức (2), nông dân, Nghệ An
 957. Nguyễn Văn Đức (3), nông dân, Nghệ An
 958. Nguyễn Văn Đức (4), nông dân, Nghệ An
 959. Nguyễn Văn Duyệt (2), nông dân, Nghệ An
 960. Nguyễn Văn Hải (2), học sinh, Nghệ An
 961. Nguyễn Văn Hải (3), học sinh, Nghệ An
 962. Nguyễn Văn Hải (4), học sinh, Nghệ An
 963. Nguyễn Văn Hải (2), làm ruộng, Nghệ An
 964. Nguyễn Văn Hiếu (2), nông dân, Nghệ An
 965. Nguyễn Văn Hoàng (2), học sinh, Nghệ An
 966. Nguyễn Văn Hoàng (3), học sinh, Nghệ An
 967. Nguyễn Văn Hoàng (4), học sinh, Nghệ An
 968. Nguyễn Văn Hồng (2), nông dân, Nghệ An
 969. Nguyễn Văn Hùng (2), học sinh, Nghệ An
 970. Nguyễn Văn Hùng (3), học sinh, Nghệ An
 971. Nguyễn Văn Hùng (4), học sinh, Nghệ An
 972. Nguyễn Văn Hùng (2), làm ruộng, Nghệ An
 973. Nguyễn Văn Hùng (3), làm ruộng, Nghệ An
 974. Nguyễn Văn Hương (2), nông dân, Nghệ An
 975. Nguyễn Văn Khương (2), nông dân, Nghệ An
 976. Nguyễn Văn Kiên (2), làm ruộng, Nghệ An
 977. Nguyễn Văn Lâm (2), nông dân, Nghệ An
 978. Nguyễn Văn Linh (2), học sinh, Nghệ An
 979. Nguyễn Văn Linh (3), học sinh, Nghệ An
 980. Nguyễn Văn Linh (4), học sinh, Nghệ An
 981. Nguyễn Văn Linh (2), nông dân, Nghệ An
 982. Nguyễn Văn Lưu (2), nông dân, Nghệ An
 983. Nguyễn Văn Minh (2), làm ruộng, Nghệ An
 984. Nguyễn Văn Nghĩa (2), công nhân, Thái Bình
 985. Nguyễn Văn Nghĩa (2), làm ruộng, Nghệ An
 986. Nguyễn Văn Nhân (2), nông dân, Nghệ An
 987. Nguyễn Văn Nhân (3), nông dân, Nghệ An
 988. Nguyễn Văn Pháp (2), làm ruộng, Nghệ An
 989. Nguyễn Văn Phúc (2), làm ruộng, Nghệ An
 990. Nguyễn Văn Phúc (3), nông dân, Nghệ An
 991. Nguyễn Văn Phước (2), làm ruộng, Nghệ An
 992. Nguyễn Văn Phước (3), nông dân, Nghệ An
 993. Nguyễn Văn Phương (2), nông dân, Nghệ An
 994. Nguyễn Văn Phượng (2), nông dân, Nghệ An
 995. Nguyễn Văn Phượng (3), nông dân, Nghệ An
 996. Nguyễn Văn Phượng (4), nông dân, Nghệ An
 997. Nguyễn Văn Phượng (5), nông dân, Nghệ An
 998. Nguyễn Văn Phương (3), nông dân, Nghệ An
 999. Nguyễn Văn Quỳnh (2), sinh viên, Phú Thọ
 1000. Nguyễn Văn Sáng (3), nông dân, Nghệ An
 1001. Nguyễn Văn Tám (2), làm ruộng, Nghệ An
 1002. Nguyễn Văn Tạo (2), làm ruộng, Hà Tĩnh
 1003. Nguyễn Văn Thân (3), nông dân, Nghệ An
 1004. Nguyễn Văn Thắng (2), làm ruộng, Nghệ An
 1005. Nguyễn Văn Thắng (3), làm ruộng, Nghệ An
 1006. Nguyễn Văn Thắng (4), làm ruộng, Nghệ An
 1007. Nguyễn Văn Thanh (2), học sinh, Nghệ An
 1008. Nguyễn Văn Thiệu (2), nông dân, Nghệ An
 1009. Nguyễn Văn Thực (2), làm ruộng, Nghệ An
 1010. Nguyễn Văn Thực (3), làm ruộng, Nghệ An
 1011. Nguyễn Văn Thương (2), làm ruộng, Nghệ An
 1012. Nguyễn Văn Thương (3), nông dân, Nghệ An
 1013. Nguyễn Văn Thủy (2), làm ruộng, Nghệ An
 1014. Nguyễn Văn Thủy (3), nông dân, Nghệ An
 1015. Nguyễn Văn Tính (2), nông dân, Hà Nội
 1016. Nguyễn Văn Toàn (2), nông dân, Nghệ An
 1017. Nguyễn Văn Trí (2), nông dân, Nghệ An
 1018. Nguyễn Văn Trọng (2), nông dân, Nghệ An
 1019. Nguyễn Văn Trường (2), nghề tự do, Hà Tĩnh
 1020. Nguyễn Văn Trường (2), nông dân, Nghệ An
 1021. Nguyễn Văn Tư (2), làm ruộng, Nghệ An
 1022. Nguyễn Văn Tuấn (2), học sinh, Nghệ An
 1023. Nguyễn Văn Tùng (2), học sinh, Nghệ An
 1024. Nguyễn Văn Tường (2), nông dân, Nghệ An
 1025. Phạm Thanh Tuấn (2), sinh viên, Thái Bình
 1026. Phạm Thị Hương (2), nông dân, Nghệ An
 1027. Phạm Thị Huyên (2) công dân, Hưng Yên
 1028. Phạm Thị Lan (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 1029. Phạm Thị Phúc (2), nông dân, Hà Tĩnh
 1030. Phạm Thị Thanh (2), công dân, Hưng Yên
 1031. Phạm Thị Thúy Ngọc (2), học sinh, Nghệ An
 1032. Phạm Thị Thúy (2), sinh viên, Thái Bình
 1033. Phạm Thị Thúy (3), sinh viên, Thái Bình
 1034. Phạm Văn Hải (2), làm ruộng, Hà Tĩnh
 1035. Phạm Văn Thìn (2), IT, Hà Nội
 1036. Phan Thị Bình (2), học sinh, Nghệ An
 1037. Phan Thị Hoa (2), nghề tự do, Nam Định
 1038. Phan Thị Hồng (2), học sinh, Hà Tĩnh
 1039. Phan Thị Hồng (3), học sinh, Hà Tĩnh
 1040. Phan Thị Minh (2), học sinh, Nghệ An
 1041. Phan Thị Nhân (2), nông dân, Nghệ An
 1042. Phan Thị Nụ (2), công dân, Hưng Yên
 1043. Phan Thị Thách (2), nông dân, Văn Giang
 1044. Phan Thị Thiện (2), làm ruộng, Nghệ An
 1045. Phan Thị Toán (2), công dân, Hưng Yên
 1046. Phan Văn Bình (2), nông dân, Nghệ An
 1047. Phan Văn Hùng (2), học sinh, Nghệ An
 1048. Phan Văn Liên (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 1049. Phan Văn Nam (2), học sinh, Nghệ An
 1050. Phan Văn Phúc (2), học sinh, Nghệ An
 1051. Phêrô Nguyễn Văn Kiên (2), nông dân, Nghệ An
 1052. Phêrô Nguyễn Văn Quyết (2), nông dân, Nghệ An
 1053. Thái Văn Hạnh (2), nông dân, Nghệ An
 1054. Trần Khắc Bảy (2), làm ruộng, Nghệ An
 1055. Trần Khắc Hiếu (2), làm ruộng, Nghệ An
 1056. Trần Thị Đức (2), nông dân, Nghệ An
 1057. Trần Thị Dung (2), nông dân, Nghệ An
 1058. Trần Thị Dương (2), làm ruộng, Nghệ An
 1059. Trần Thị Hiền (2), làm ruộng, Nghệ An
 1060. Trần Thị Hương (2), nông dân, Nghệ An
 1061. Trần Thị Loan (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 1062. Trần Thị Nguyệt (2), nông dân, Nghệ An
 1063. Trần Thị Nhung (2), sinh viên, Nam Định
 1064. Trần Thị Sinh (2), làm ruộng, Nghệ An
 1065. Trần Thị Sinh (3), làm ruộng, Nghệ An
 1066. Trần Thị Thanh (2), nông dân, Nghệ An
 1067. Trần Thị Thuận (2), nông dân, Nghệ An
 1068. Trần Thị Tín (2), nông dân, Nghệ An
 1069. Trần Thị Vân Anh (2), giáo viên, Hà Tĩnh
 1070. Tran Van Chinh (2), kỹ sư, Hà Nội
 1071. Trần Văn Chính (2), nông dân, Nghệ An
 1072. Trần Văn Chính (3), nông dân, Nghệ An
 1073. Trần Văn Quyền (2), học sinh, Nghệ An
 1074. Trần Văn Thành (2), nông nghiệp, Hà Tĩnh
 1075. Trần Văn Tuấn (2), công nhân, Thái Bình
 1076. Trần Văn Tuấn (3), công nhân, Thái Bình
 1077. Trần Văn Tuấn (2), công nhân, Thái Bình
 1078. Võ Thị Thu Hương (2), sinh viên, Nghệ An
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/45831

ĐỢT 29
 1. Vũ Văn Phức, kinh doanh, Hà Nam
 2. Trần Văn Đại, buôn bán nhỏ, HàNam
 3. Vũ Văn Huấn, công dân, HàNam
 4. Trần Thị Hà, viên chức, HàNam
 5. Nguyễn Văn Hiển, làm ruộng, HàNam
 6. Lê Thị Nhạn, làm ruộng, HàNam
 7. Trần Bá Ánh, nghề tự do, HàNam
 8. Nguyễn Thị Hồng Hoa, nghề tự do, HàNam
 9. Trần Văn Sơn, nghề tự do, HàNam
 10. Trần Thị Nga, nghề tự do, HàNam
 11. Nguyễn Thị Nuôi, làm ruộng, HàNam
 12. Nguyễn Văn Bỡn, làm ruộng, HàNam
 13. Lê Quang Bình, làm ruộng, HàNam
 14. Nguyễn Văn Thính, làm ruộng, HàNam
 15. Nguyễn Văn Oánh, làm ruộng, HàNam
 16. Nguyễn Văn Văn, làm ruộng, HàNam
 17. Nguyễn Văn Hiếu, làm ruộng, HàNam
 18. Trần Thị Nhung, làm ruộng, HàNam
 19. Nguyễn Văn Lập, nghề tự do, HàNam
 20. Hoàng Văn Viễn, làm ruộng, HàNam
 21. Nguyễn Văn Thôn, làm ruộng, HàNam
 22. Nguyễn Văn Tầm, làm ruộng, HàNam
 23. Nguyễn Văn Phong, làm ruộng, HàNam
 24. Nguyễn Văn Dũng, làm ruộng, HàNam
 25. Đỗ Công Tuân, làm ruộng, HàNam
 26. Hoàng Văn Bảo, làm ruộng, HàNam
 27. Hoàng Văn Tiến, làm ruộng, HàNam
 28. Nguyễn Thị Dịu, làm ruộng, HàNam
 29. Nguyễn Văn Giáp, làm ruộng, HàNam
 30. Hoàng Văn Thử, làm ruộng, HàNam
 31. Phan Thị Nghè, làm ruộng, HàNam
 32. Lê Tiến Diện, làm ruộng, HàNam
 33. Hoàng Văn Thịnh, làm ruộng, HàNam
 34. Nguyễn Thị Thắm, làm ruộng, HàNam
 35. Nguyễn Hiếu Tư, làm ruộng, HàNam
 36. Nguyễn Đăng Bình, làm ruộng, HàNam
 37. Hoàng Văn Nguyên, làm ruộng, HàNam
 38. Nguyễn Văn Ứng, làm ruộng, HàNam
 39. Nguyễn Văn Thuận, làm ruộng, HàNam
 40. Hứa Trụ Đường, làm ruộng, HàNam
 41. Ngô Văn Nghệ, làm ruộng, HàNam
 42. Hoàng Thị Nguyện, làm ruộng, HàNam
 43. Vũ Văn Chức, làm ruộng, HàNam
 44. Trần Thị Nguyệt, học sinh, HàNam
 45. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, HàNam
 46. Trần Thị Tình, làm ruộng, HàNam
 47. Ngô Thị Giang, làm ruộng, HàNam
 48. Trần Văn Cổn, làm ruộng, HàNam
 49. Phạm Thị Minh, làm ruộng, HàNam
 50. Hoàng Văn Tạo, làm ruộng, HàNam
 51. Trần Thị Hoa, làm ruộng, HàNam
 52. Trần Thị Oanh, làm ruộng, HàNam
 53. Nguyễn Thị Nhuần, làm ruộng, HàNam
 54. Hoàng Trung Hiếu, làm ruộng, HàNam
 55. Đào Thị Anh, làm ruộng, HàNam
 56. Hoàng Thị Hương, làm ruộng, HàNam
 57. Đỗ Thị Vở, làm ruộng, HàNam
 58. Nguyễn Thị Điệp, làm ruộng, HàNam
 59. Đào Đình Khải, làm ruộng, HàNam
 60. Nguyễn Văn Ngọ, nghề tự do, HàNam
 61. Hứa Thị Chúc, làm ruộng, HàNam
 62. Bùi Thị Yến, nghề tự do, HàNam
 63. Trần Thị Thu Hiền, nghề tự do, HàNam
 64. Đinh Thị Hảo, làm ruộng, HàNam
 65. Trần Thị Thủy, làm ruộng, HàNam
 66. Trần Thị Hải, làm ruộng, HàNam
 67. Cao Thị Dâng, làm ruộng, HàNam
 68. Nguyễn Thị Liễu, làm ruộng, HàNam
 69. Vũ Thị Thu, làm ruộng, HàNam
 70. Hoàng Thị Thắm, làm ruộng, HàNam
 71. Nguyễn Thị Tin, làm ruộng, HàNam
 72. Nguyễn Thị Tám, làm ruộng, HàNam
 73. Trần Văn Lập, làm ruộng, HàNam
 74. Hoàng Văn Bưởi, làm ruộng, HàNam
 75. Nguyễn Đăng Cộng, làm ruộng, HàNam
 76. Hoàng Minh Khoát, làm ruộng, HàNam
 77. Trần Văn Luyện, làm ruộng, HàNam
 78. Hoàng Hùng, làm ruộng, HàNam
 79. Đỗ Công Thi, làm ruộng, HàNam
 80. Hoàng Cao Khải, làm ruộng, HàNam
 81. Hoàng Văn Định, làm ruộng, HàNam
 82. Nguyễn Đăng Lực, kỹ sư, HàNam
 83. Nguyễn Phú Trung, làm ruộng, HàNam
 84. Nguyễn Gia Vọng, làm ruộng, HàNam
 85. Nguyễn Phú Quảng, làm ruộng, HàNam
 86. Đỗ Công Tý, làm ruộng, HàNam
 87. Hoàng Cao Nguyên, làm ruộng, HàNam
 88. Hoàng Văn San, làm ruộng, HàNam
 89. Nguyễn Văn Điện, làm ruộng, Hà Nam
 90. Nguyễn Văn Khôi, làm ruộng, Hà Nam
 91. Hoàng Ngọc Tuấn, làm ruộng, Hà Nam
 92. Đỗ Công Minh, làm ruộng, Hà Nam
 93. Đỗ Công Hùng, làm ruộng, Hà Nam
 94. Hoàng Ngọc Tuấn, làm ruộng, Hà Nam
 95. Nguyễn Phú Nghi, làm ruộng, Hà Nam
 96. Văn Thị Khuyên, làm ruộng, Hà Nam
 97. Hoàng Văn Hưng, thợ hàn, Hà Nam
 98. Trịnh Văn Cuộng, làm ruộng, Hà Nam
 99. Ngô Văn Trưởng, nghề tự do, Hà Nam
 100. Trần Đình Thức, làm ruộng, Hà Nam
 101. Nguyễn Văn Ngũ, làm ruộng, Hà Nam
 102. Trần Văn Đức, làm ruộng, Hà Nam
 103. Nguyễn Thị Tươi, học sinh, Hà Nam
 104. Nguyễn Thị Huệ, học sinh, Hà Nam
 105. Hoàng Thị Tâm, làm ruộng, Hà Nam
 106. Trần Thị Vân, làm ruộng, Hà Nam
 107. Nguyễn Thị Dung, làm ruộng, Hà Nam
 108. Hoàng Đức Linh, làm ruộng, Hà Nam
 109. Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh, Hà Nam
 110. Vũ Thị Thanh, làm ruộng, Hà Nam
 111. Trần Quốc Cường, làm ruộng, Hà Nam
 112. Trần Văn Hồng, làm ruộng, Hà Nam
 113. Nguyễn Thị Thu, giáo viên, Hà Nam
 114. Nguyễn Thị Điều, làm ruộng, Hà Nam
 115. Nguyễn Phú Sứ, làm ruộng, Hà Nam
 116. Hoàng Văn Thân, làm ruộng, Hà Nam
 117. Nguyễn Gia Tâm, công nhân, Hà Nam
 118. Ngô Thị Chi, viên chức, Hà Nam
 119. Trần Văn Khánh, làm ruộng, Hà Nam
 120. Nguyễn Thị Thêu, làm ruộng, Hà Nam
 121. Hoàng Văn Thân, làm ruộng, Hà Nam
 122. Nguyễn Thị Thu, làm ruộng, Hà Nam
 123. Hoàng Văn Toản, làm ruộng, Hà Nam
 124. Hoàng Minh Đức, làm ruộng, Hà Nam
 125. Nguyễn Đăng Ký, làm ruộng, Hà Nam
 126. Nguyễn Thị Hường, làm ruộng, Hà Nam
 127. Nguyễn Văn Khánh, làm ruộng, Hà Nam
 128. Đỗ Thị Vui, làm ruộng, Hà Nam
 129. Hoàng Văn Hoan, làm ruộng, Hà Nam
 130. Nguyễn Đăng Giới, làm ruộng, Hà Nam
 131. Hoàng Văn Vương, làm ruộng, Hà Nam
 132. Hoàng Văn Toản, làm ruộng, Hà Nam
 133. Nguyễn Thị Thủy, làm ruộng, Hà Nam
 134. Đỗ Cây Kim, làm ruộng, Hà Nam
 135. Trịnh Thu Thủy, làm ruộng, Hà Nam
 136. Nguyễn Phú Túc, làm ruộng, Hà Nam
 137. Đỗ Công Tùng, làm ruộng, Hà Nam
 138. Nguyễn Văn Vẻ, làm ruộng, Hà Nam
 139. Nguyễn Thị Chín, làm ruộng, Hà Nam
 140. Đào Hồng Luân, làm ruộng, Hà Nam
 141. Vỹ Thị Hà, làm ruộng, Hà Nam
 142. Trần Thị Tuyết, làm ruộng, Hà Nam
 143. Nguyễn Thị Tuân, làm ruộng, Hà Nam
 144. Nguyễn Thị Hằng, làm ruộng, Hà Nam
 145. Vũ Thi Tuyết, nghỉ hưu, Hà Nam
 146. Bùi Thị Tuyết, nghỉ hưu, Hà Nam
 147. Lê Quang Dũng, làm ruộng, Hà Nam
 148. Đỗ Thị Thu, công dân, Hà Nam
 149. Nguyễn Thanh Hải, công dân, Hà Nam
 150. Nguyễn Thị Duyên, công dân, Hà Nam
 151. Nguyễn Thị Khá, công dân, Hà Nam
 152. Nguyễn Thị Dung, công dân, Hà Nam
 153. Phạm Thị Niên, công dân, Hà Nam
 154. Nguyễn Thị Thái, công dân, Hà Nam
 155. Nguyễn Thị Hằng, công dân, Hà Nam
 156. Nguyễn Thị Kiều, công dân, Hà Nam
 157. Trần Thị Phong, làm ruộng, Hà Nam
 158. Đỗ Thị Phấn, công nhân, Hà Nam
 159. Vỹ Đức Mỹ, làm ruộng, Hà Nam
 160. Nguyễn Văn Kiên, làm ruộng, Hà Nam
 161. Nguyễn Trung Hậu, sinh viên, Hà Nam
 162. Phạm Thị Yên, làm ruộng, Hà Nam
 163. Nguyễn Thanh Hoàn, sinh viên, Hà Nam
 164. Trần Văn Khánh, nghỉ hưu, Hà Nam
 165. Vũ Đức Vương, làm ruộng, Hà Nam
 166. Nguyễn Đức Hán, làm ruộng, Hà Nam
 167. Nguyễn Văn Ny, làm ruộng, Hà Nam
 168. Nguyễn Đức Tuân, làm ruộng, Hà Nam
 169. Nguyễn Thị Nhận, làm ruộng, Hà Nam
 170. Nguyễn Thị Cộng, làm ruộng, Hà Nam
 171. Phạm Thị Nghiêm, làm ruộng, Hà Nam
 172. Nguyễn Văn Sơn, làm ruộng, Hà Nam
 173. Hoàng Văn Hà, làm ruộng, Hà Nam
 174. Hoàng Cao Nguyên, làm ruộng, Hà Nam
 175. Hoàng Văn Đĩnh, làm ruộng, Hà Nam
 176. Nguyễn Văn, nghỉ hưu, Hà Nam
 177. Nguyễn Văn Vấn, lái xe, Hà Nam
 178. Nguyễn Văn Dũng, lái xe, Hà Nam
 179. Nguyễn Phú Nghi, làm ruộng, Hà Nam
 180. Nguyễn Văn Thăng, sinh viên, Hà Nam
 181. Nguyễn Văn Bẩy, làm ruộng, Hà Nam
 182. Lê Văn Dũng, học sinh, Hà Nam
 183. Trần Thị Thoa, làm ruộng, Hà Nam
 184. Đào Thị Vỹ, làm ruộng, Hà Nam
 185. Nguyễn Thị Liễu, làm ruộng, Hà Nam
 186. Nguyễn Thị Thỏa, Làm ruộn
 187. Nguyễn Thị Thắng, làm ruộng, Hà Nam
 188. Nguyễn Thị Là, làm ruộng, Hà Nam
 189. Nguyễn Thị Xuyên, làm ruộng, Hà Nam
 190. Nguyễn Thị Cúc, làm ruộng, Hà Nam
 191. Nguyễn Thị Chắc, làm ruộng, Hà Nam
 192. Đan Thị Phú, làm ruộng, Hà Nam
 193. Nguyễn Thị Thìn, làm ruộng, Hà Nam
 194. Nguyễn Thị Dự, làm ruộng, Hà Nam
 195. Nguyễn Lan Phương, học sinh, Hà Nam
 196. Dương Đức Mai, nghề tự do, Hà Nam
 197. Nguyễn Văn Tha, làm ruộng, Hà Nam
 198. Nguyễn Văn Oanh, làm ruộng, Hà Nam
 199. Nguyễn Văn Tấn, làm ruộng, Hà Nam
 200. Nguyễn Văn Bàn, nghề tự do, Hà Nam
 201. Nguyễn Văn Côi, làm ruộng, Hà Nam
 202. Nguyễn Văn Hòa, làm ruộng, Hà Nam
 203. Phạm Ngọc Thạch, làm ruộng, Hà Nam
 204. Nguyễn Văn Bống, làm ruộng, Hà Nam
 205. Nguyễn Văn Tôn, nghề tự do, Hà Nam
 206. Nguyễn Văn Dư, làm ruộng, Hà Nam
 207. Nguyễn Văn Đức, làm ruộng, Hà Nam
 208. Nguyễn Thị Thìn, làm ruộng, Hà Nam
 209. Nguyễn Thị Tới, làm ruộng, Hà Nam
 210. Nguyễn Thị Thương, làm ruộng, Hà Nam 
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/45958
Đợt 30

 1. Nguyễn Thị Hoài, làm ruộng, Nghệ An
 2. Nguyễn Thị Thế, làm ruộng, Nghệ An
 3. Phạm Thị Nho, làm ruộng, Nghệ An
 4. Nguyễn Thị Tuyết, làm ruộng, Nghệ An
 5. Nguyễn Thị Ngân, làm ruộng, Nghệ An
 6. Phạm Thị Tám, làm ruộng, Nghệ An
 7. Phạm Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An
 8. Nguyễn Thị Linh, làm ruộng, Nghệ An
 9. Nguyễn Thị Ngọc, làm ruộng, Nghệ An
 10. Nguyễn Thị Đào, làm rmuộng, Nghệ An
 11. Nguyễn Thị Nga, làm ruộng, Nghệ An
 12. Nguyễn Thị Đình, làm ruộng, Nghệ An
 13. Nguyễn Thị Thơ, làm ruộng, Nghệ An
 14. Nguyễn Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An
 15. Phạm Thị Thứ, làm ruộng, Nghệ An
 16. Nguyễn Thị Thắm, làm ruộng, Nghệ An
 17. Nguyễn Thị Tư Ngọc, làm ruộng, Nghệ An
 18. Nguyễn Thị Trị Diện, làm ruộng, Nghệ An
 19. Nguyễn Thị Tin, nội trợ, Nghệ An
 20. Lê Thị Hiên, làm ruộng, Nghệ An
 21. Phạm Thanh Hường, làm ruộng, Nghệ An
 22. Hoàng Thị Ca, làm ruộng, Nghệ An
 23. Bùi Thị Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An
 24. Hoàng V Quốc, làm ruộng, Nghệ An
 25. Nguyễn V Xuyên, làm ruộng, Nghệ An
 26. Nguyễn V Loan, làm ruộng, Nghệ An
 27. Bùi Thị Thi, làm ruộng, Nghệ An
 28. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 29. Hà Thị Dựng, làm ruộng, Nghệ An
 30. Nguyễn Văn Phan, làm ruộng, Nghệ An
 31. Phùng Thị Trầm, làm ruộng, Nghệ An
 32. Nguyễn Thị Soa, làm ruộng, Nghệ An
 33. Nguyễn Thị Lý, làm ruộng, Nghệ An
 34. Phùng Thị Tân, làm ruộng, Nghệ An
 35. Nguyễn Thị Chúc, làm ruộng, Nghệ An
 36. Phạm Thị Lai, làm ruộng, Nghệ An
 37. Hồ Sỹ Thạch, làm ruộng, Nghệ An
 38. Nguyễn Văn Lĩnh, làm ruộng, Nghệ An
 39. Nguyễn Xuân Nghĩa, làm ruộng, Nghệ An
 40. Nguyễn Thị Thủy, làm ruộng, Nghệ An
 41. Trần Thị Lân, làm ruộng, Nghệ An
 42. Nguyễn Văn Nhật, làm ruộng, Nghệ An
 43. Hoàng Thi Tươi, làm ruộng, Nghệ An
 44. Hoàng Văn Hóa, làm ruộng, Nghệ An
 45. Nguyễn Văn Chấp, làm ruộng, Nghệ An
 46. Nguyễn Thị Hợi, làm ruộng, Nghệ An
 47. Nguyễn Thị Lành, làm ruộng, Nghệ An
 48. Nguyễn Thị Nguyền, làm ruộng, Nghệ An
 49. Nguyễn Quốc Oanh, làm ruộng, Nghệ An
 50. Nguyễn Thị Nhân, làm ruộng, Nghệ An
 51. Nguyễn Thị Vị, nội trợ, Nghệ An
 52. Nguyễn Văn Bằng, nông nghiệp, Nghệ An
 53. Nguyễn Văn Hùng, nông nghiệp, Nghệ An
 54. Phùng Bá Trần, nông nghiệp, Nghệ An
 55. Nguyễn Văn Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 56. Đoàn Thị Châu, nông nghiệp, Nghệ An
 57. Nguyễn Thị Thông, nông nghiệp, Nghệ An
 58. Phạm Thị Tươi, nông nghiệp, Nghệ An
 59. Bùi Thị Lý, nông nghiệp, Nghệ An
 60. Nguyễn Thị Nhan, nông nghiệp, Nghệ An
 61. Nguyễn Thị Hạnh, nông nghiệp, Nghệ An
 62. Nguyễn Thị Huệ, nông nghiệp, Nghệ An
 63. Nguyễn Thị Lan, nông nghiệp, Nghệ An
 64. Nguyễn Thị Lý, nông nghiệp, Nghệ An
 65. Nguyễn ThịNam, nông nghiệp, Nghệ An
 66. Nguyễn Thị Thành, nông nghiệp, Nghệ An
 67. Nguyễn Thị Vinh, nông nghiệp, Nghệ An
 68. Nguyễn Thị Liên, nông nghiệp, Nghệ An
 69. Nguyễn Thị Thìn, nông nghiệp, Nghệ An
 70. Đặng Thị Nhuần, nông nghiệp, Nghệ An
 71. Nguyễn Thị Hoàng, nông nghiệp, Nghệ An
 72. Phạm Thị Thế, nông nghiệp, Nghệ An
 73. Bùi Thị Vân, nông nghiệp, Nghệ An
 74. Bùi Thị Minh, nông nghiệp, Nghệ An
 75. Phạm Thị Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 76. Nguyễn Công, nông nghiệp, Nghệ An
 77. Nguyễn Trung Hải, làm ruộng, Nghệ An
 78. Nguyễn Thị Hải, làm ruộng, Nghệ An
 79. Phùng Thị Cương, làm ruộng, Nghệ An
 80. Phùng Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An
 81. Phùng Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An
 82. Chu Thị Hiến, làm ruộng, Nghệ An
 83. Bùi Thị Nụ, làm ruộng, Nghệ An
 84. Nguyễn Thị Hà, làm ruộng, Nghệ An
 85. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 86. Hồ Thị Thọ, làm ruộng, Nghệ An
 87. Nguyễn Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An
 88. Nguyễn Thị Triều, làm ruộng, Nghệ An
 89. Nguyễn Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An
 90. Nguyễn Thị Mến, làm ruộng, Nghệ An
 91. Phạm Thị Nhi, làm ruộng, Nghệ An
 92. Hoàng Thị Liều, làm ruộng, Nghệ An
 93. Nguyễn Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An
 94. Nguyễn Thị Vệ, làm ruộng, Nghệ An
 95. Nguyễn Thị Hướng, làm ruộng, Nghệ An
 96. Nguyễn Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An
 97. Nguyễn Thị Thành, làm ruộng, Nghệ An
 98. Phùng Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An
 99. Bùi Thị Nhung, làm ruộng, Nghệ An
 100. Phạm Thị Thiền, làm ruộng, Nghệ An
 101. Trần Thị Thạnh, làm ruộng, Nghệ An
 102. Bùi Thị Oanh, làm ruộng, Nghệ An
 103. Phạm Thị Vinh, làm ruộng, Nghệ An
 104. Trần Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 105. Nguyễn Thị Cầu, làm ruộng, Nghệ An
 106. Nguyễn Thị Tam, làm ruộng, Nghệ An
 107. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An
 108. Nguyễn Thị Khiêm, làm ruộng, Nghệ An
 109. Bùi Thị Danh, làm ruộng, Nghệ An
 110. Phạm Thị Hạnh, làm ruộng, Nghệ An
 111. Nguyễn Thị Phấn, làm ruộng, Nghệ An
 112. Nguyễn Thị Nhàn, làm ruộng, Nghệ An
 113. Phạm Thị Quế, làm ruộng, Nghệ An
 114. Phạm Thị Ngân, làm ruộng, Nghệ An
 115. Phạm Thị Cầu, làm ruộng, Nghệ An
 116. Hoàng Bá Sang, làm ruộng, Nghệ An
 117. Hoàng Văn Hùng, học sinh, Nghệ An
 118. Hoàng Văn Huyền, học sinh, Nghệ An
 119. Hoàng Thị Ngọc Hà, học sinh, Nghệ An
 120. Phạm Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 121. Hồ Sỹ Tràng, làm ruộng, Nghệ An
 122. Hoàng Văn Thủy, làm ruộng, Nghệ An
 123. Nguyễn Thị Đào, làm ruộng, Nghệ An
 124. Bùi Thị Cường, làm ruộng, Nghệ An
 125. Phạm Thị Chức, làm ruộng, Nghệ An
 126. Nguyễn Thị Huệ, làm ruộng, Nghệ An
 127. Phạm Thị Chuyên, làm ruộng, Nghệ An
 128. Nguyễn Thị Huệ, làm ruộng, Nghệ An
 129. Hoàng Thị Cúc, làm ruộng, Nghệ An
 130. Nguyễn Xuân Thạnh, làm ruộng, Nghệ An
 131. Phạm Thị Huy, làm ruộng, Nghệ An
 132. Nguyễn Thị Châu, làm ruộng, Nghệ An
 133. Nguyễn Thị Lệ, làm ruộng, Nghệ An
 134. Nguyễn Thị Sương, học sinh, Nghệ An
 135. Nguyễn Văn Nam, học sinh, Nghệ An
 136. Nguyễn Văn Bắc, học sinh, Nghệ An
 137. Ngô Thị Phong, học sinh, Nghệ An
 138. Nguyễn Quốc Tuấn, học sinh, Nghệ An
 139. Nguyễn Thị Ngọc Hà, học sinh, Nghệ An
 140. Nguyễn Thị Hóa, làm ruộng, Nghệ An
 141. Phạm Văn Tâm, học sinh, Nghệ An
 142. Phạm Thị Phương, học sinh, Nghệ An
 143. Phạm Văn Cường, học sinh, Nghệ An
 144. Nguyễn Thị Thủy, làm ruộng, Nghệ An
 145. Phạm Văn Dũng, học sinh, Nghệ An
 146. Phạm Thị Phương Thảo, học sinh, Nghệ An
 147. Nguyễn Thị Nhung, học sinh, Nghệ An
 148. Phùng Bá Thiệp, nông nghiệp, Nghệ An
 149. Nguyễn Văn Thịnh, nông nghiệp, Nghệ An
 150. Nguyễn Xuân Tuế, nông nghiệp, Nghệ An
 151. Phùng Bá Đức, nông nghiệp, Nghệ An
 152. Phùng Bá Mai, nông nghiệp, Nghệ An
 153. Trần Văn Kinh, nông nghiệp, Nghệ An
 154. Nguyễn Văn Thơ, nông nghiệp, Nghệ An
 155. Bùi Thị Cường, nông nghiệp, Nghệ An
 156. Hoàng Văn Đạo, nông nghiệp, Nghệ An
 157. Nguyễn Văn Hợi, làm ruộng, Nghệ An
 158. Nguyễn Văn Lành, làm ruộng, Nghệ An
 159. Phùng Bá Thuyết, làm ruộng, Nghệ An
 160. Ông Văn Huỳnh, làm ruộng, Nghệ An
 161. Nguyễn Văn Chung, làm ruộng, Nghệ An
 162. Nguyễn Văn Hương, làm ruộng, Nghệ An
 163. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An
 164. Nguyễn Xuân Thơ, làm ruộng, Nghệ An
 165. Nguyễn Hựu Trị. học sinh, Nghệ An
 166. Nguyễn Thị Văn, làm ruộng, Nghệ An
 167. Nguyễn Thị An, học sinh, Nghệ An
 168. Nguyễn Hựu Cơ, làm ruộng, Nghệ An
 169. Nguyễn Thị Dung, học sinh, Nghệ An
 170. Nguyễn Văn Sinh, làm ruộng, Nghệ An
 171. Nguyễn Mạnh Dũng, làm ruộng, Nghệ An
 172. Phạm Văn Thành, làm ruộng, Nghệ An
 173. Nguyễn Xuân Ân, làm ruộng, Nghệ An
 174. Nguyễn Văn Bá, làm ruộng, Nghệ An
 175. Hoàng Văn Liên, làm ruộng, Nghệ An
 176. Nguyễn Văn Thìn, làm ruộng, Nghệ An
 177. Phạm Văn Nhân, làm ruộng, Nghệ An
 178. Phạm Văn Hướng, làm ruộng, Nghệ An
 179. Nguyễn Thị Sỹ, làm ruộng, Nghệ An
 180. Phạm Văn Lưu, làm ruộng, Nghệ An
 181. Phạm Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An
 182. Phạm Văn Châu, làm ruộng, Nghệ An
 183. Phạm Văn Phúc, làm ruộng, Nghệ An
 184. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 185. Phạm Văn Sâm, làm ruộng, Nghệ An
 186. Phạm Văn Hạnh, làm ruộng, Nghệ An
 187. Bùi Văn Châm, làm ruộng, Nghệ An
 188. Phạm Văn Gưng, làm ruộng, Nghệ An
 189. Phạm Văn Nhượng, làm ruộng, Nghệ An
 190. Phùng Bá Bạch, làm ruộng, Nghệ An
 191. Lê Xuân Quyền, làm ruộng, Nghệ An
 192. Phạm Văn Trầm, làm ruộng, Nghệ An
 193. Đỗ Thanh Sơn, làm ruộng, Nghệ An
 194. Lê Trọng Tiến, làm ruộng, Nghệ An
 195. Đặng Văn Nhuần, làm ruộng, Nghệ An
 196. Nguyễn Xuân Huy, làm ruộng, Nghệ An
 197. Phùng Bá Hồng, làm ruộng, Nghệ An
 198. Lê Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An
 199. Nguyễn Thị Oanh, làm ruộng, Nghệ An
 200. Nguyễn Văn Chiến, làm ruộng, Nghệ An
 201. Nguyễn Văn Sinh, làm ruộng, Nghệ An
 202. Nguyễn Thị Nguyên, làm ruộng, Nghệ An
 203. Nguyễn Văn Thắng, làm ruộng, Nghệ An
 204. Nguyễn Văn Thiềm, làm ruộng, Nghệ An
 205. Nguyễn Hùng Loan, làm ruộng, Nghệ An
 206. Nguyễn Thị Hằng, làm ruộng, Nghệ An
 207. Nguyễn Thị Dung, làm ruộng, Nghệ An
 208. Nguyễn Văn Tam, làm ruộng, Nghệ An
 209. Nguyễn Văn Hành, làm ruộng, Nghệ An
 210. Hoàng Văn Thắng, Nghệ An
 211. Nguyễn Văn Chiến, Nghệ An
 212. Nguyễn Văn Nhân, Nghệ An
 213. Hoàng Văn Tạo, làm ruộng, Nghệ An
 214. Nguyễn Tư Biên, làm ruộng, Nghệ An
 215. Nguyễn Tư Tấn, làm ruộng, Nghệ An
 216. Nguyễn Văn Giáp, làm ruộng, Nghệ An
 217. Nguyễn Văn Ngại, làm ruộng, Nghệ An
 218. Nguyễn Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An
 219. Đặng Thị Thủy, làm ruộng, Nghệ An
 220. Phạm Văn Thành, làm ruộng, Nghệ An
 221. Trần Văn Sinh, làm ruộng, Nghệ An
 222. Hoàng Văn Nhàn, làm ruộng, Nghệ An
 223. Nguyễn Thị Nhan, làm ruộng, Nghệ An
 224. Phạm Văn Hưng, Nghệ An
 225. Nguyễn Hữu Tân, Nghệ An
 226. Phùng Thị Sen, làm ruộng, Nghệ An
 227. Đặng Hải Long, làm ruộng, Nghệ An
 228. Phùng Bá Nhân, làm ruộng, Nghệ An
 229. Phùng Văn Tuấn, sinh viên, Nghệ An
 230. Phùng Bá Ruc, học sinh, Nghệ An
 231. Nguyễn Văn Thân, sinh viên, Nghệ An
 232. Nguyễn Văn Thông, học sinh, Nghệ An
 233. Nguyễn Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An
 234. Nguyễn Quốc Cường, làm ruộng, Nghệ An
 235. Hồ Sỹ Sinh, làm ruộng, Nghệ An
 236. Nguyễn Trọng Hiếu, làm ruộng, Nghệ An
 237. Hồ Sỹ Truyền, làm ruộng, Nghệ An
 238. Hộ Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 239. Nguyễn Quốc Công, buôn bán, Nghệ An
 240. Bùi Văn Hiếu, làm ruộng, Nghệ An
 241. Nguyễn Văn Giáp, làm ruộng, Nghệ An
 242. Cao Thị Thắng, làm ruộng, Nghệ An
 243. Hồ Sỹ Dương, làm ruộng, Nghệ An
 244. Nguyễn Thị Bình, công nhân, Nghệ An
 245. Nguyễn Văn Bảo, làm ruộng, Nghệ An
 246. Phạm Văn Tương, làm ruộng, Nghệ An
 247. Nguyễn Văn Đàn, làm ruộng, Nghệ An
 248. Ngô Thị Báu, làm ruộng, Nghệ An
 249. Nguyễn Văn Vẹn, làm ruộng, Nghệ An
 250. Hoàng Văn Thất, làm ruộng, Nghệ An
 251. Hoàng Văn Đào, làm ruộng, Nghệ An
 252. Phan Văn Hóa, làm ruộng, Nghệ An
 253. Nguyễn Văn Mẫn, làm ruộng, Nghệ An
 254. Phạm Văn Hương, làm ruộng, Nghệ An
 255. Nguyễn Văn Hướng, làm ruộng, Nghệ An
 256. Hoàng Văn Hóa, làm ruộng, Nghệ An
 257. Phạm Văn Đảo, làm ruộng, Nghệ An
 258. Nguyễn Xuân Lành, làm ruộng, Nghệ An
 259. Nguyễn Văn Vỹ, làm ruộng, Nghệ An
 260. Nguyễn Thị Yến, làm ruộng, Nghệ An
 261. Đặng Văn Minh, làm ruộng, Nghệ An
 262. Nguyễn Hữu Tiến Dũng, học sinh, Nghệ An
 263. Nguyễn Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An
 264. Nguyễn Văn Khôn, làm ruộng, Nghệ An
 265. Nguyễn Thị Cầu, làm ruộng, Nghệ An
 266. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 267. Nguyễn Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 268. Nguyễn Thị Yến, làm ruộng, Nghệ An
 269. Nguyễn Thị Cảnh, làm ruộng, Nghệ An
 270. Nguyễn Thị Hậu, làm ruộng, Nghệ An
 271. Trần Quang Huy, lao động tự do, Nghệ An
 272. Nguyễn Tiến Dũng, lao động tự do, Nghệ An
 273. Phạm Văn Vinh, Nghệ An
 274. Lê Xuân Phước, Nghệ An
 275. Nguyễn Hữu Liệu, làm ruộng, Nghệ An
 276. Nguyễn Ngọc Hương, làm ruộng, Nghệ An
 277. Dương V Phong, Nghệ An
 278. Nguyễn Văn Nguyên, Nghệ An
 279. Nguyễn Văn Hồng, Nghệ An
 280. Nguyễn Văn Luyên, Nghệ An
 281. Bùi Văn Chới, Nghệ An
 282. Nguyễn Văn Xuân, Nghệ An
 283. Nguyễn Văn Đồng, làm ruộng, Nghệ An
 284. Nguyễn Văn Khẩn, làm ruộng, Nghệ An
 285. Phùng Bá Điền, làm ruộng, Nghệ An
 286. Nguyễn Văn Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 287. Phạm Văn Hậu, Nghệ An
 288. Phạm Văn Luật, làm ruộng, Nghệ An
 289. Phùng Thị Hoài, làm ruộng, Nghệ An
 290. Nguyễn Thị Phúc, làm ruộng, Nghệ An
 291. Phạm Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An
 292. Nguyễn Thị Trang, Nghệ An
 293. Nguyễn Thị Tin, Nghệ An
 294. Nguyễn Thị Phúc, Nghệ An
 295. Nguyễn Thị Hồng, làm ruộng, Nghệ An
 296. Nguyễn Thị Hướng, làm ruộng, Nghệ An
 297. Phạm Thị Tiêu, làm ruộng, Nghệ An
 298. Phùng Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An
 299. Nguyễn Hữu Bộ, làm ruộng, Nghệ An
 300. Phạm Xuân Ngọc, học sinh, Nghệ An
 301. Lê Xuân Lưu, học sinh, Nghệ An
 302. Nguyễn Xuân Hùng, học sinh, Nghệ An
 303. Bùi Vinh Tân, sinh viên, Nghệ An
 304. Phạm Văn Phương, làm ruộng, Nghệ An
 305. Nguyễn Văn Nhân, làm ruộng, Nghệ An
 306. Hoàng Văn Hưng, làm ruộng, Nghệ An
 307. Nguyễn Văn Hà, làm ruộng, Nghệ An
 308. Phùng Bá Yến, làm ruộng, Nghệ An
 309. Nguyễn Xuân Phúc, làm ruộng, Nghệ An
 310. Nguyễn Văn Nam, làm ruộng, Nghệ An
 311. Nguyễn Văn Tin, làm ruộng, Nghệ An
 312. Nguyễn Hữu Cương, làm ruộng, Nghệ An
 313. Nguyễn Văn Hoan, sinh viên, Nghệ An
 314. Phạm Văn Triều, sinh viên, Nghệ An
 315. Bùi Văn Vịnh, Nghệ An
 316. Nguyễn Văn Nhung, làm ruộng, Nghệ An
 317. Nguyễn Thị Hào, làm ruộng, Nghệ An
 318. Phùng Bá Hùng, sinh viên, Nghệ An
 319. Nguyễn Thế Anh, làm ruộng, Nghệ An
 320. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng, Nghệ An
 321. Ngô Văn Thới, làm ruộng, Nghệ An
 322. Trần Văn Nam, làm ruộng, Nghệ An
 323. Hồ Sỹ Hùng, làm ruộng, Nghệ An
 324. Phạm Văn Thái, làm ruộng, Nghệ An
 325. Hồ Sỹ Đạo, làm ruộng, Nghệ An
 326. Phùng Bá Lập, làm ruộng, Nghệ An
 327. Nguyễn Xuân Bấn, học sinh, Nghệ An
 328. Nguyễn Thanh Bình, học sinh, Nghệ An
 329. Phùng Bá Quế, sinh viên, Nghệ An
 330. Nguyễn Văn Hướng, làm ruộng, Nghệ An
 331. Nguyễn Văn Việt, làm ruộng, Nghệ An
 332. Hoàng Văn Tam, làm ruộng, Nghệ An
 333. Hoàng Văn Tuất, làm ruộng, Nghệ An
 334. Nguyễn Văn Tào, làm ruộng, Nghệ An
 335. Nguyễn Thị Tuyết, làm ruộng, Nghệ An
 336. Nguyễn Văn Tuấn, làm ruộng, Nghệ An
 337. Trần Thị Tùng, giáo viên, Nghệ An
 338. Nguyễn Thị Thành, Nghệ An
 339. Trần Công Chiến, làm ruộng, Nghệ An
 340. Trần Công A, làm ruộng, Nghệ An
 341. Phạm Thị Hồng, làm ruộng, Nghệ An
 342. Trần Công Bê, làm ruộng, Nghệ An
 343. Trần Công Ba, làm ruộng, Nghệ An
 344. Trần Công Bốn, làm ruộng, Nghệ An
 345. Nguyễn Thị An, làm ruộng, Nghệ An
 346. Nguyễn Văn Dũng, làm ruộng, Nghệ An
 347. Nguyễn Thị Trúc, làm ruộng, Nghệ An
 348. Nguyễn Văn Nam, làm ruộng, Nghệ An
 349. Nguyễn Thị Đệ, làm ruộng, Nghệ An
 350. Nguyễn Văn Tuấn, làm ruộng, Nghệ An
 351. Nguyễn Thị Hiền, làm ruộng, Nghệ An
 352. Bùi Thị Thống, làm ruộng, Nghệ An
 353. Nguyễn Văn Duệ, làm ruộng, Nghệ An
 354. Nguyễn Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An
 355. Nguyễn Văn Dũng, làm ruộng, Nghệ An
 356. Phùng Bá Điềm, làm ruộng, Nghệ An
 357. Nguyễn Xuân Bình, làm ruộng, Nghệ An
 358. Nguyễn Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An
 359. Nguyễn Văn Chiến, làm ruộng, Nghệ An
 360. Bùi Văn Tự, làm ruộng, Nghệ An
 361. Nguyễn Văn Dương, làm ruộng, Nghệ An
 362. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng, Nghệ An
 363. Phạm công Hoan, làm ruộng, Nghệ An
 364. Đặng Xuân Hùng, làm ruộng, Nghệ An
 365. Phạm Văn Lâm, làm ruộng, Nghệ An
 366. Phùng Bá Nhân, làm ruộng, Nghệ An
 367. Phùng Bá Tuấn, sinh viên, Nghệ An
 368. Hoàng Văn Hải, sinh viên, Nghệ An
 369. Bùi Xuân Hạp, làm ruộng, Nghệ An
 370. Nguyễn Thị Công, làm ruộng, Nghệ An
 371. Hoàng Văn Thích, làm ruộng, Nghệ An
 372. Hoàng Văn Tuyến, làm ruộng, Nghệ An
 373. Nguyễn Văn Tín, lái xe, Nghệ An
 374. Hồ Sỹ Triều, làm ruộng, Nghệ An
 375. Nguyễn Văn Hiệp, làm ruộng, Nghệ An
 376. Nguyễn Văn Nhật, làm ruộng, Nghệ An
 377. Bùi Văn Cung, làm ruộng, Nghệ An
 378. Hồ Đức Sự, làm ruộng, Nghệ An
 379. Nguyễn Xuân Thương, học sinh, Nghệ An
 380. Nguyễn Văn Viên, sinh viên, Nghệ An
 381. Hoàng Văn Hùng, Nghệ An
 382. Nguyễn Xuân Khôi, sinh viên, Nghệ An
 383. Nguyễn Xuân Khanh, làm ruộng, Nghệ An
 384. Đinh Bật Hảo, sinh viên, Nghệ An
 385. Trần Văn Cảnh, làm ruộng, Nghệ An
 386. Trần Văn Lập, làm ruộng, Nghệ An
 387. Trần Văn Tâm, làm ruộng, Nghệ An
 388. Nguyễn Xuân Lộc, làm ruộng, Nghệ An
 389. Nguyễn Văn Phúc, làm ruộng, Nghệ An
 390. Hoàng Văn Huân, làm ruộng, Nghệ An
 391. Hoàng Văn Hạnh, Nghệ An
 392. Nguyễn Văn Huynh, Nghệ An
 393. Phùng Bá Khương, Nghệ An
 394. Hồ Sỹ Nhân, Nghệ An
 395. Hồ Sỹ Hảo, Nghệ An
 396. Phạm Văn Khuông, Nghệ An
 397. Nguyễn Văn Cường, Nghệ An
 398. Nguyễn Thị Phái, làm ruộng, Nghệ An
 399. Nguyễn Văn Tráng, làm ruộng, Nghệ An
 400. Bùi Văn Quang, làm ruộng, Nghệ An
 401. Hoàng Văn Hoa, làm ruộng, Nghệ An
 402. Nguyễn Hựu, làm ruộng, Nghệ An
 403. Phạm Thị Thịnh, làm ruộng, Nghệ An
 404. Phạm Mạnh Cường, làm ruộng, Nghệ An
 405. Nguyễn Viết Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 406. Nguyễn Hùng Loan, làm ruộng, Nghệ An
 407. Nguyễn Thị Dung, làm ruộng, Nghệ An
 408. Phạm Văn Bang, làm ruộng, Nghệ An
 409. Nguyễn Văn Trường, làm ruộng, Nghệ An
 410. Nguyễn Văn Hồng, làm ruộng, Nghệ An
 411. Nguyễn Văn Thới, làm ruộng, Nghệ An
 412. Phạm Văn Vinh, làm ruộng, Nghệ An
 413. Nguyễn Xuân Cầu, làm ruộng, Nghệ An
 414. Phạm Văn Minh, làm ruộng, Nghệ An
 415. Nguyễn Thị Ngọc, sinh viên, Nghệ An
 416. Đặng Hải Triều, làm ruộng, Nghệ An
 417. Phùng Bá Hương, sinh viên, Nghệ An
 418. Nguyễn Văn Định, làm ruộng, Nghệ An
 419. Hoàng Văn Hà, làm ruộng, Nghệ An
 420. Hồ Thị Đào, làm ruộng, Nghệ An
 421. Bùi Văn Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 422. Nguyễn Văn Xoan, làm ruộng, Nghệ An
 423. Bùi Văn Hiến, làm ruộng, Nghệ An
 424. Nguyễn Văn Khởi, làm ruộng, Nghệ An
 425. Phạm Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An
 426. Phùng Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 427. Phạm Thị Vui, làm ruộng, Nghệ An
 428. Nguyễn Thị Thái, làm ruộng, Nghệ An
 429. Phạm Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An
 430. Nguyễn Văn Thắng, làm ruộng, Nghệ An
 431. Nguyễn Thị Linh, làm ruộng, Nghệ An
 432. Nguyễn Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An
 433. Nguyễn Văn Luyền, làm ruộng, Nghệ An
 434. Nguyễn Thị Kim, làm ruộng, Nghệ An
 435. Phùng Bá Đương, làm ruộng, Nghệ An
 436. Hồ Thị Hậu, làm ruộng, Nghệ An
 437. Nguyễn Thị Nhường, làm ruộng, Nghệ An
 438. Nguyễn Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An
 439. Hoàng Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An
 440. Hồ Thị Hoàng, làm ruộng, Nghệ An
 441. Hồ Thị Trang, làm ruộng, Nghệ An
 442. Phạm Văn Thái, làm ruộng, Nghệ An
 443. Nguyễn Thị Bình, làm ruộng, Nghệ An
 444. Nguyễn Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 445. Nguyễn Thị Thạch, làm ruộng, Nghệ An
 446. Nguyễn Thị Khôn, làm ruộng, Nghệ An
 447. Phùng Bá Côi, làm ruộng, Nghệ An
 448. Phùng Thị Thủy, sinh viên, Nghệ An
 449. Phùng Bá Chung, làm ruộng, Nghệ An
 450. Phùng Thị Trường, làm ruộng, Nghệ An
 451. Phùng Thị Nhung, học sinh, Nghệ An
 452. Phùng Bá Dũng, sinh viên, Nghệ An
 453. Phùng Bá Hùng, làm ruộng, Nghệ An
 454. Nguyễn Thị Tuyết, học sinh, Nghệ An
 455. Hồ Thị Cung, học sinh, Nghệ An
 456. Đặng Thị Thành, làm ruộng, Nghệ An
 457. Nguyễn Thị Lĩnh, làm ruộng, Nghệ An
 458. Phạm Thị Cầu, làm ruộng, Nghệ An
 459. Nguyễn Thu Hiền, học sinh, Nghệ An
 460. Phạm Thị Tứ, làm ruộng, Nghệ An
 461. Nguyễn Thị Trinh, làm ruộng, Nghệ An
 462. Nguyễn Thị Đoàn, làm ruộng, Nghệ An
 463. Nguyễn Thị Thứ, làm ruộng, Nghệ An
 464. Nguyễn Thị Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 465. Nguyễn Thị Khương, làm ruộng, Nghệ An
 466. Nguyễn Thị Tú Uyên, học sinh, Nghệ An
 467. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, học sinh, Nghệ An
 468. Nguyễn Xuân Quyến, học sinh, Nghệ An
 469. Bùi Văn Tâm, học sinh, Nghệ An
 470. Phạm Ly Ly, học sinh, Nghệ An
 471. Phạm Thị Oanh, học sinh, Nghệ An
 472. Nguyễn Hữu Tư, làm ruộng, Nghệ An
 473. Lê Xuân Hùng, làm ruộng, Nghệ An
 474. Nguyễn Xuân Tập, học sinh, Nghệ An
 475. Nguyễn Văn Thế, làm ruộng, Nghệ An
 476. Nguyễn Văn Trì, làm ruộng, Nghệ An
 477. Nguyễn Văn Thiên, làm ruộng, Nghệ An
 478. Nguyễn Văn Hồng, làm ruộng, Nghệ An
 479. Bùi Văn Xuyến, làm ruộng, Nghệ An
 480. Phùng Bá Hiếu, làm ruộng, Nghệ An
 481. Phạm Văn Thành, làm ruộng, Nghệ An
 482. Nguyễn Văn Lịnh, làm ruộng, Nghệ An
 483. Trần Văn Hiếu, làm ruộng, Nghệ An
 484. Nguyễn Văn Du, sinh viên, Nghệ An
 485. Nguyễn Văn Trường, làm ruộng, Nghệ An
 486. Hồ Sỹ Tám, làm ruộng, Nghệ An
 487. Hồ Sỹ Sơn, làm ruộng, Nghệ An
 488. Nguyễn Văn Bường, làm ruộng, Nghệ An
 489. Nguyễn Văn Bình, làm ruộng, Nghệ An
 490. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng, Nghệ An
 491. Nguyễn Hữu Bộ, làm ruộng, Nghệ An
 492. Hồ Sỹ Lưu, làm ruộng, Nghệ An
 493. Phạm Văn Đào, làm ruộng, Nghệ An
 494. Nguyễn Hữu Cảnh, làm ruộng, Nghệ An
 495. Nguyễn Hữu Sáng, làm ruộng, Nghệ An
 496. Hồ Sỹ Thái, làm ruộng, Nghệ An
 497. Nguyễn Xuân Nghị, làm ruộng, Nghệ An
 498. Đặng Văn Thiên, làm ruộng, Nghệ An
 499. Hoàng Văn Trung, học sinh, Nghệ An
 500. Nguyễn Văn Bình, học sinh, Nghệ An
 501. Hoàng Văn Tâm, làm ruộng, Nghệ An
 502. Nguyễn Văn Linh, làm ruộng, Nghệ An
 503. Nguyễn Văn Mai, làm ruộng, Nghệ An
 504. Hoàng Văn Hái, làm ruộng, Nghệ An
 505. Nguyễn Văn Lam, làm ruộng, Nghệ An
 506. Nguyễn Văn Tuyến, làm ruộng, Nghệ An
 507. Nguyễn Văn Kinh, làm ruộng, Nghệ An
 508. Phạm Văn Ký, làm ruộng, Nghệ An
 509. Phùng Bá Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 510. Nguyễn Văn Khanh, học sinh, Nghệ An
 511. Phùng Bá Sơn, học sinh, Nghệ An
 512. Phùng Bá Hạnh, làm ruộng, Nghệ An
 513. Phạm Xuân Hương, làm ruộng, Nghệ An
 514. Nguyễn Quang Lạc, làm ruộng, Nghệ An
 515. Nguyễn Hùng Phi, làm ruộng, Nghệ An
 516. Phạm Văn Hiệu, làm ruộng, Nghệ An
 517. Nguyễn Văn Tuyến, làm ruộng, Nghệ An
 518. Phùng Bá Hạnh, làm ruộng, Nghệ An
 519. Nguyễn Hữu Nhan, làm ruộng, Nghệ An
 520. Nguyễn Văn Thủy, y sỹ, Nghệ An
 521. Phạm Tiến Dũng, làm ruộng, Nghệ An
 522. Phạm Văn Công, Nghệ An
 523. Phùng Bá Bình, làm ruộng, Nghệ An
 524. Phạm Văn Phương, làm ruộng, Nghệ An
 525. Phùng Bá Nhan, làm ruộng, Nghệ An
 526. Nguyễn Văn Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 527. Nguyễn Q Xuân, làm ruộng, Nghệ An
 528. Nguyễn Văn Tâm, làm ruộng, Nghệ An
 529. Nguyễn Văn Hải, làm ruộng, Nghệ An
 530. Nguyễn Thị Điều, làm ruộng, Nghệ An
 531. Nguyễn Văn Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 532. Nguyễn Đình Đành, làm ruộng, Nghệ An
 533. Lê Văn Tuyết, làm ruộng, Nghệ An
 534. Lê Văn Huyên, làm ruộng, Nghệ An
 535. Nguyễn Văn Triều, làm ruộng, Nghệ An
 536. Trần Văn Nhâm, làm ruộng, Nghệ An
 537. Trần Văn Kiều, làm ruộng, Nghệ An
 538. Nguyễn Quang Trung, làm ruộng, Nghệ An
 539. Nguyễn Văn Chính, làm ruộng, Nghệ An
 540. Hoàng Văn Huấn, làm ruộng, Nghệ An
 541. Nguyễn Văn Hoàng, làm ruộng, Nghệ An
 542. Nguyễn Sỹ Tú, làm ruộng, Nghệ An
 543. Nguyễn Văn Dung, làm ruộng, Nghệ An
 544. Bùi Thị Nghi, làm ruộng, Nghệ An
 545. Trần Minh Châu, làm ruộng, Nghệ An
 546. Nguyễn Văn Điểm, làm ruộng, Nghệ An
 547. Văn Sứ Chương, làm ruộng, Nghệ An
 548. Văn Sứ Thời, làm ruộng, Nghệ An
 549. Nguyễn Q Hòa, làm ruộng, Nghệ An
 550. Nguyễn Văn Lâm, làm ruộng, Nghệ An
 551. Nguyễn Thị Công, làm ruộng, Nghệ An
 552. Nguyễn Văn Khấn, làm ruộng, Nghệ An
 553. Nguyễn Văn Thâu, làm ruộng, Nghệ An
 554. Văn Sử Huế, làm ruộng, Nghệ An
 555. Nguyễn Q Dụng, giáo viên, Nghệ An
 556. Nguyễn Q Điệp, làm ruộng, Nghệ An
 557. Nguyễn Thị Nhung, làm ruộng, Nghệ An
 558. Nguyễn Sỹ Khoa, làm ruộng, Nghệ An
 559. Vũ Đĩnh Phương, làm ruộng, Nghệ An
 560. Nguyễn Thị Phương, làm ruộng, Nghệ An
 561. Hồ Thị Lam, làm ruộng, Nghệ An
 562. Nguyễn Văn Sơn, làm ruộng, Nghệ An
 563. Đâu Văn Thái, hưu trí, Nghệ An
 564. Nguyễn Văn An, giáo viên, Nghệ An
 565. Thắng, làm ruộng, Nghệ An
 566. Minh, làm ruộng, Nghệ An
 567. Khoáng, làm ruộng, Nghệ An
 568. Diện Trí, làm ruộng, Nghệ An
 569. Nguyễn Sĩ Hảo, làm ruộng, Nghệ An
 570. Nguyện Thị Khoa, làm ruộng, Nghệ An
 571. Hoàng Văn Đồng, làm ruộng, Nghệ An
 572. Phùng Bá Tuế, làm ruộng, Nghệ An
 573. Nguyễn Văn Đàn, làm ruộng, Nghệ An
 574. Nguyễn Thị Sứ, làm ruộng, Nghệ An
 575. Phạm Thị Thịnh, làm ruộng, Nghệ An
 576. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An
 577. Hồ Sỹ Giáo, làm ruộng, Nghệ An
 578. Nguyễn Văn Huấn, làm ruộng, Nghệ An
 579. Nguyễn Thị Thơ, làm ruộng, Nghệ An
 580. Nguyễn Thị Hoàn, làm ruộng, Nghệ An
 581. Hồ Thị Nga, sinh viên, Nghệ An
 582. Hoàng Thị Ty, làm ruộng, Nghệ An
 583. Nguyễn Thị Đức, làm ruộng, Nghệ An
 584. Bùi Văn Thiên, làm ruộng, Nghệ An
 585. Hoàng Thị Nga, làm ruộng, Nghệ An
 586. Nguyễn Thị Sanh, làm ruộng, Nghệ An
 587. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 588. Hồ Thị Hường, làm ruộng, Nghệ An
 589. Nguyễn Thị Minh, làm ruộng, Nghệ An
 590. Phùng Thị Liên, làm ruộng, Nghệ An
 591. Nguyễn Thị Chính, làm ruộng, Nghệ An
 592. Hà Văn Diên, làm ruộng, Nghệ An
 593. Hoàng Văn Nha, làm ruộng, Nghệ An
 594. Nguyễn Quốc Anh, lái xe, Nghệ An
 595. Nguyễn Văn Tràng, Nghệ An
 596. Phùng Bá Văn, Nghệ An
 597. Nguyễn Văn Nhung, Nghệ An
 598. Nguyễn Văn Huấn, Nghệ An
 599. Nguyễn Văn Vinh, Nghệ An
 600. Nguyễn Văn Nhiệm, Nghệ An
 601. Hoàng Văn Thân, làm ruộng, Nghệ An
 602. Nguyễn Văn Chiên, làm ruộng, Nghệ An
 603. Nguyễn Thanh Tuyền, làm ruộng, Nghệ An
 604. Nguyễn Ngọc Tài, làm ruộng, Nghệ An
 605. Nguyễn Văn Biện, làm ruộng, Nghệ An
 606. Đặng Hồng Yên, làm ruộng, Nghệ An
 607. Đặng Hải Nho, làm ruộng, Nghệ An
 608. Nguyễn Thị Bân, nông nghiệp, Nghệ An
 609. Nguyễn Thị Thoa, nông nghiệp, Nghệ An
 610. Phạm Thị Tuyết, nông nghiệp, Nghệ An
 611. Nguyễn Thị Tuyết, nông nghiệp, Nghệ An
 612. Nguyễn Thị Kim Oanh, nông nghiệp, Nghệ An
 613. Nguyễn Thị Huệ, học sinh, Nghệ An
 614. Nguyễn Văn Duy, làm ruộng, Nghệ An
 615. Phùng Bá Cảnh, làm ruộng, Nghệ An
 616. Nguyễn Thị Tiến, làm ruộng, Nghệ An
 617. Nguyễn Thị Linh, làm ruộng, Nghệ An
 618. Nguyễn Thị Thiện, làm ruộng, Nghệ An
 619. Hoàng Thị Hoa, làm ruộng, Nghệ An
 620. Nguyễn Thị Loan, làm ruộng, Nghệ An
 621. Nguyễn Thị Lan, làm ruộng, Nghệ An
 622. Nguyễn Thị Thanh, làm ruộng, Nghệ An
 623. Hoàng Thị Bao, làm ruộng, Nghệ An
 624. Nguyễn Thị Loan, người tàn tật, Nghệ An
 625. Nguyễn Hữu Huỳnh, làm ruộng, Nghệ An
 626. Nguyễn Văn Thắm, nông nghiệp, Nghệ An
 627. Nguyễn Văn Dương, nông nghiệp, Nghệ An
 628. Nguyễn Văn Hạnh, làm ruộng, Nghệ An
 629. Phạm Văn Tới, Nghệ An
 630. Nguyễn Văn Xuyên, Nghệ An
 631. Nguyễn Xuân Chưởng, Nghệ An
 632. Đặng Hải Châu, làm ruộng, Nghệ An
 633. Nguyễn Văn Mạnh, làm ruộng, Nghệ An
 634. Nguyễn Văn Hành, làm ruộng, Nghệ An
 635. Nguyễn Xuân Điền, làm ruộng, Nghệ An
 636. Nguyễn Văn Sỹ, Nghệ An
 637. Nguyễn Xuân Văn, Nghệ An
 638. Phạm Văn Hương, làm ruộng, Nghệ An
 639. Nguyễn Văn Huyền, làm ruộng, Nghệ An
 640. Nguyễn Xuân Phương, làm ruộng, Nghệ An
 641. Nguyễn Văn Huấn, làm ruộng, Nghệ An
 642. Hoàng Thị Tươi, làm ruộng, Nghệ An
 643. Nguyễn Văn Chinh, sinh viên, Nghệ An
 644. Phạm Văn Chương, làm ruộng, Nghệ An
 645. Đặng Hồng Đức, làm ruộng, Nghệ An
 646. Nguyễn Văn Cảnh, làm ruộng, Nghệ An
 647. Nguyễn Văn Hiền, sinh viên, Nghệ An
 648. Phùng Văn Phúc, sinh viên, Nghệ An
 649. Nguyễn Văn Hùng, làm ruộng, Nghệ An
 650. Phùng Bá Đô, nông nghiệp, Nghệ An
 651. Phạm Thị Linh, nông nghiệp, Nghệ An
 652. Phùng Bá Vinh, nông nghiệp, Nghệ An
 653. Nguyễn Thị Phúc, nông nghiệp, Nghệ An
 654. Hoàng Văn Lệ, nông nghiệp, Nghệ An
 655. Phùng Bá Trần, nông nghiệp, Nghệ An
 656. Nguyễn Văn Tài, nông nghiệp, Nghệ An
 657. Phan Văn Long, nông nghiệp, Nghệ An
 658. Hoàng Thị Sinh, Nghệ An
 659. Hoàng Văn Hài, nông nghiệp, Nghệ An
 660. Phùng Bá Trí, nông nghiệp, Nghệ An
 661. Phạm Văn Thượng, nông nghiệp, Nghệ An
 662. Nguyễn Văn Liêm, nông nghiệp, Nghệ An
 663. Phạm Văn Hiếu, nông nghiệp, Nghệ An
 664. Hồ Sỹ Ngân, nông nghiệp, Nghệ An
 665. Nguyễn Văn Hoan, làm ruộng, Nghệ An
 666. Nguyễn Tư Bừng, làm ruộng, Nghệ An
 667. Nguyễn Tư Biêng, làm ruộng, Nghệ An
 668. Phạm Văn Hiến, làm ruộng, Nghệ An
 669. Nguyễn Văn Tiên, làm ruộng, Nghệ An
 670. Nguyễn Văn Nhương, làm ruộng, Nghệ An
 671. Nguyễn Văn Duyên, làm ruộng, Nghệ An
 672. Nguyễn Văn Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 673. Nguyễn Văn Tỉnh, nông nghiệp, Nghệ An
 674. Lê Thị Xuyến, nông nghiệp, Nghệ An
 675. Phạm Văn Lai, nông nghiệp, Nghệ An
 676. Phạm Văn Hơn, Nghệ An
 677. Nguyễn Duy Tâm, làm ruộng, Nghệ An
 678. Nguyễn Văn Hợi, làm ruộng, Nghệ An
 679. Nguyễn Văn Minh, làm ruộng, Nghệ An
 680. Phạm Văn Hồng, làm ruộng, Nghệ An
 681. Nguyễn Hữu Hương, làm ruộng, Nghệ An
 682. Nguyễn Văn Chính, làm ruộng, Nghệ An
 683. Phạm Văn Hóa, làm ruộng, Nghệ An
 684. Nguyễn Đức Anh, học sinh, Nghệ An
 685. Nguyễn Văn Thông, học sinh, Nghệ An
 686. Nguyễn Văn Nam, nông nghiệp, Nghệ An
 687. Phùng Bá Thanh, học sinh, Nghệ An
 688. Nguyễn Thị Thúy, nông nghiệp, Nghệ An
 689. Phạm Thị Lục, nông nghiệp, Nghệ An
 690. Bùi Thị Lài, nông nghiệp, Nghệ An
 691. Phạm Thị Tạo, nông nghiệp, Nghệ An
 692. Phùng Bá Kiểng, làm ruộng, Nghệ An
 693. Phùng Bá Bông, làm ruộng, Nghệ An
 694. Hà Thế Khang, làm ruộng, Nghệ An
 695. Nguyễn Thị Hương, làm ruộng, Nghệ An
 696. Nguyễn Thị Lĩnh, làm ruộng, Nghệ An
 697. Nguyễn Thị Đạo, làm ruộng, Nghệ An
 698. Nguyễn Thị Mai, làm ruộng, Nghệ An
 699. Nguyễn Thị Hạnh, làm ruộng, Nghệ An
 700. Nguyễn Thị Đoàn, làm ruộng, Nghệ An
 701. Hoàng Văn Đề, làm ruộng, Nghệ An
 702. Nguyễn Văn Hiến, làm ruộng, Nghệ An
 703. Bùi Văn Nguyện, làm ruộng, Nghệ An
 704. Phùng Bá Xuân, làm ruộng, Nghệ An
 705. Nguyễn Văn Hiến, làm ruộng, Nghệ An
 706. Hoàng Thị Lục, làm ruộng, Nghệ An
 707. Nguyễn Thị Thư, làm ruộng, Nghệ An
 708. Nguyễn Văn Thọ, làm ruộng, Nghệ An
 709. Nguyễn Văn Tương, nông nghiệp, Nghệ An
 710. Nguyễn Văn Phước, nông nghiệp, Nghệ An
 711. Bùi Văn Hiên, nông nghiệp, Nghệ An
 712. Phạm Văn Tân, nông nghiệp, Nghệ An
 713. Nguyễn Văn Tứ, nông nghiệp, Nghệ An
 714. Hồ Sỹ Huấn, nông nghiệp, Nghệ An
 715. Hoàng Văn Cửu, nông nghiệp, Nghệ An
 716. Nguyễn Văn Thương, nông nghiệp, Nghệ An
 717. Hồ Sỹ Bình, nông nghiệp, Nghệ An
 718. Nguyễn Xuân Yên, nông nghiệp, Nghệ An
 719. Phạm Văn Quải, nông nghiệp, Nghệ An
 720. Hồ Sỹ Lành, làm ruộng, Nghệ An
 721. Phạm Văn Đoàn, làm ruộng, Nghệ An
 722. Nguyễn Văn Trung, Nghệ An
 723. Phùng Bá Tuế, Nghệ An
 724. Nguyễn Văn Noái, Nghệ An
 725. Nguyễn Văn Hương, làm ruộng, Nghệ An
 726. Nguyễn Hữu Tiến, nông nghiệp, Nghệ An
 727. Bùi Thị Hòe, nông nghiệp, Nghệ An
 728. Nguyễn Văn Trường, nông nghiệp, Nghệ An
 729. Phùng Bá Trí, nông nghiệp, Nghệ An
 730. Nguyễn Hữu Cảnh, nông nghiệp, Nghệ An
 731. Phùng Bá Sửu, nông nghiệp, Nghệ An
 732. Nguyễn Văn Vẹn, nông nghiệp, Nghệ An
 733. Nguyễn Văn Luyến, nông nghiệp, Nghệ An
 734. Nguyễn Văn Nhương, nông nghiệp, Nghệ An
 735. Nguyễn Văn Phong, nông nghiệp, Nghệ An
 736. Nguyễn Văn Mỹ, nông nghiệp, Nghệ An
 737. Nguyễn Thị Ái, nông nghiệp, Nghệ An
 738. Đặng Thị Tạo, nông nghiệp, Nghệ An
 739. Nguyễn Văn Hoài, làm ruộng, Nghệ An
 740. Nguyễn Văn Chanh, làm ruộng, Nghệ An
 741. Nguyễn Trung Thông, làm ruộng, Nghệ An
 742. Phùng Bá Vịnh, làm ruộng, Nghệ An
 743. Nguyễn Văn Quảng, làm ruộng, Nghệ An
 744. Phạm Văn Long, làm ruộng, Nghệ An
 745. Nguyễn Thị Trúc, làm ruộng, Nghệ An
 746. Nguyễn Hữu Cảnh, làm ruộng, Nghệ An
 747. Phạm Văn Hùng, học sinh, Nghệ An
 748. Nguyễn Thị Hoa, học sinh, Nghệ An
 749. Nguyễn Thị Chương, làm ruộng, Nghệ An
 750. Phạm Thị Tuệ, làm ruộng, Nghệ An
 751. Nguyễn Thị Đĩnh, làm ruộng, Nghệ An
 752. Phãm Văn Hương, làm ruộng, Nghệ An
 753. Nguyễn Thị Chính, làm ruộng, Nghệ An
 754. Hoàng Thị Lý, làm ruộng, Nghệ An
 755. Phùng Bá Thiên, làm ruộng, Nghệ An
 756. Phạm Thị Thứ, làm ruộng, Nghệ An
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/45996
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001