Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Hạt phù sa Lê Hiếu Đằng

Hạt phù sa Lê Hiếu Đằng Phạm Đình Trọng
22.1.2014 Lê Hiếu Đằng giã từ cuộc sống
26.1.2014 Lê Hiếu Đằng trở về với Đất Mẹ, với Trời xanh
Tinh anh Lê Hiếu Đằng hòa vào khí thiêng sông núi
Thân xác Lê Hiếu Đằng thành hạt phù sa của sông Sài Gòn.
Khí thiêng sông núi tạo nên khí phách Việt Nam, tinh thần Việt Nam
Hạt phù sa của sông Sài Gòn

Hạt phù sa của sông Hồng, sông Mã, sông Lam, sông Thu Bồn, sông Thị Vải
Tạo nên màu xanh của đồng bãi, màu xanh của đồng ruộng Việt Nam.
Lê Hiếu Đằng còn mãi trong màu xanh bầu trời, trong màu xanh đất đai Việt Nam
26.1.2014.
P. Đ. T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 14:23
nguồn:http://boxitvn.blogspot.com/2014/01/hat-phu-sa-le-hieu-ang.html
======================================================================
Lễ rải tro cốt anh Lê Hiếu ĐằngBùi Hùng
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 14:23
nguồn:http://boxitvn.blogspot.com/2014/01/le-rai-tro-cot-anh-le-hieu-ang.html
=======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001