Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Minh Châu - Hoàng Sa nhỏ lệ - Dân tộc nhỏ máu

Minh Châu - Hoàng Sa nhỏ lệ - Dân tộc nhỏ máu Minh Châu

Kính viếng hương hồn
74 anh hùng liệt sỹ Hoàng Sa

Hoàng Sa bốn mươi năm về trước,
Các anh tuổi còn xanh
Vị quốc vong thân
Lao mình vào tàu giặc
Dù thế ít chọi nhiều
Các anh vẫn nổ súng
Vào giặc Tàu xâm lăng
Khí phách của các anh
Viết lên trời xanh
Đã tạo hình, tạc tượng
Tổ Quốc, núi sông
Cho con cháu ngàn đời
Mãi mãi!


***

Nhưng than ôi !
Trong hơn nửa thế kỷ
Lũ chúng nó,
Là cái thá gì !?
Đứng trên đầu dân tộc
Dám đem giang sơn gấm vóc,
Của Tổ tiên
Đi bán lén !
Sự phản trắc,
Vô cùng, vô tận
Lũ chúng nó,
Dáo da, dáo dác
Ù ù cạc cạc
Nửa khùng, nửa điên !


***

Khí phách Bạch Đằng Giang,
Bị lũ chúng bay
Đập cho nát tan
Không thương tiếc điều gì
Thời đại của những nghịch lý
Những em nhỏ,
Tuổi thơ không tròn
Ăn thịt chuột thay cơm
Đu dây đến trường
Phơi trym giữa mùa đông giá lạnh !
Những cô gái
Nụ cười len lén
Hạnh phúc không bao giờ đến !
Bởi phải đem thân
Đánh đĩ khắp bốn phương trời
Trong lịch sử chống ngoại xâm,
Dài đằng đẵng
TỔ QUỐC TÔI,
CHƯA NHỤC THẾ BAO GIỜ !


***

Chúng con đứng đây
Tạ tội cùng Tổ tiên, sông núi
Hỡi anh linh các anh !
Hòa hồn thiêng sông núi
Hãy nổi trận cuồng phong
Quét sạch lũ chúng nó
Xuống biển Đông
Cho Hoàng Sa - Trường Sa
Trọn vẹn trở về trong vòng tay Mẹ !


Minh Châu, 19/1/2014

Admin gửi hôm Thứ Hai, 20/01/2014          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20140119/minh-chau-hoang-sa-nho-le-dan-toc-nho-mau
======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001