Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Bắc Phong - Tổng Trọng không lú

Bắc Phong - Tổng Trọng không lú Bắc Phong là một blogger sống ở Canada, hiện là quản thủ Thư viện Sáng Tạo.
Thơ biếm chuyện Quốc Hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp sửa đổi.
ket_qua_quoc_hoi_bieu_quyet.jpg
này bác, em mới đọc tin
Quốc Hội Việt Nam đã thông qua
bản hiến pháp sửa đổi

biết rồi!
có 486 phiếu thuận
và 2 phiếu trắng
không có một phiếu chống nào
trong số 488 phiếu của đại biểu tham gia
như vậy tỷ lệ biểu quyết thuận là 97.59%

biết rồi!
đây là một chiến thắng vĩ đại không thua gì chiến thắng Điện Biên
của Đảng và Nhà nước ta chống diễn biến hòa bình
và cũng là một thất bại đắng cay cho các thế lực thù địch và tay sai

?!?!?!?!?!
nhưng em thấy dù sau bao nhiêu nỗ lực kinh khủng
của Đảng và Nhà nước thúc đẩy các đại biểu quốc hội
đồng tình thể hiện cao ý đảng lòng dân
mà vẫn còn có tới hai phiếu trắng
thế là sao?

chắc 2 nút bấm có trục trặc kỹ thuật!
làm gì có trục trặc với kỹ thuật hiện đại của chủ nghĩa xã hội
em nghi 2 phiếu trắng là của 2 phần tử phản động
điều này chứng tỏ Tổng Trọng đã không lú
khi ông tuyên bố trước Quốc Hội
“…đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện
ở Việt Nam hay chưa”

!!!!!!!!!!
Bắc Phong
28/11/2013


Bắc Phong gửi hôm Thứ Sáu, 29/11/2013 
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131128/bac-phong-tong-trong-khong-lu
======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001