Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

'Tán thành' tuyệt đối hiến pháp sửa đổi: Sao quốc hội cứ chịu nhục muôn đời?

'Tán thành' tuyệt đối hiến pháp sửa đổi: Sao quốc hội cứ chịu nhục muôn đời? 

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)
- Khi mà về nguyên tắc ai ai cũng biết, nhờ qui luật cạnh tranh đa dạng mà xã hội được lợi nhiều hơn thì điều 4 Hiến Pháp quy định chỉ một đảng CS duy nhất “độc quyền” lãnh đạo toàn xã hội. Mà ngần đó những con người gọi là sĩ phu trí thức “ĐB/QH” hột cơm nhân dân còn dính kẽ răng vẫn cứ nhắm mắt gật đầu “bấm nút” tán thành, trong khi toàn Quốc Hội các quốc gia khối Asean hầu hết không thể có một trường hợp nào như thế này. Hãy nhìn sang láng giềng Malaysia.
Đến bao giờ “chính khách” Việt Nam mới có nụ cười ngạo nghễ tự tin với thế giới như thế này
- Cựu thủ tướng Malaysia: Mahathir Mohamad
 
Ông Mahathir Mohamad từng phát biểu: “Điều tôi lo sợ là nếu dân chúng thôi không còn nghĩ ngợi hay phê phán, thì xã hội sẽ thối rữa. Đất nước nên có một chính phủ mạnh, song đừng quá mạnh. Giành được đa số 2/3 số ghế QH là vừa rồi, chứ gần như tuyệt đối 90% là quá nhiều. Chúng ta cần có một phe đối lập đủ mạnh để nhắc nhở chúng ta mỗi khi chúng ta sai lầm. Khi không bị đối lập, ta sẽ nghĩ rằng mọi việc ta làm đều đúng cả”.

Liệu các ĐB/QH Việt nam có thấy xấu hổ cúi gầm mặt xuống vì nhục khi đọc thấy lời này từ “thiên hạ”? Vì sao qúy vị cũng ăn cơm như người ta nhưng tư duy, nhân cách và phẩm giá không thể sánh bằng hay lớn hơn?

Qúy vị được cấp phát Laptop cũng có nghĩa qúy vị tiếp cận thông tin và hình ảnh “tượng đài” Le Nin đã ra nằm ở khu phế thải, gần nửa triệu công nhân con em phải tha phương cầu thực làm tôi tớ cho thiên hạ như thế này ….

Ảnh: Internet
Vậy thì tại sao qúy vị vẫn “nuốt” cái nội hàm “bịp bợm” trong Hiến Pháp: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”?.

Qúy vị là ĐB/QH hay người thiểu năng trí tuệ? Hay giống cái mắc áo hoặc cái bị đựng cơm (phường giá áo túi cơm) mới không có trực giác phản xạ khi 500.000 con em phải đi bán sức lao động làm tôi mọi cho nước ngoài mà cũng đồng tình với “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động”. Xây dựng XHCN bằng cách tha hương xin “tư bản giãy chết” bóc lột sức lao động là “lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động?".

Trong khi hầu hết, khắp thế giới nhân loại đã đào thải chôn lấp chủ nghĩa Mác - Lênin, ông HCM “được” chỉ danh là một trong những người nhúng tay vào tội ác mang CNCS vào Việt Nam chống nhân loại thì qúy vị lại nhắm mắt gật đầu với Hiến Pháp cho CSVN lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Chẳng lẽ, qúy vị ĐB/QH: Cơm cha áo mẹ công thầy - cả đời chỉ biết ăn mày “sổ hưu” - bao giờ thì quí vị ĐB/QH mới biết nhục đây? để nhân cách lớn lên cùng thiên hạ năm châu bốn biển?.

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/11/tan-thanh-tuyet-oi-hien-phap-sua-oi-sao.html#.UprHkSeAWRA
======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001